Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Tutkija Harri Melinin mukaan työmarkkinoilla aloite on jo pitkään ollut työnantajilla. Ay-liike on valinnan edessä: romahdus vai elpyminen? Uusi keskusjärjestö voi olla osa ratkaisua.

Suomeen rakennetaan uutta ammatillista keskusjärjestöä. Pitkässä prosessissa on ensi viikolla yksi ratkaisun päivä. Silloin selviää, kuinka monta ammattiliittoa lähtee mukaan selvitystyöhön.

Työelämää tutkineen Tampereen yliopiston sosiologian professori Harri Melin mukaan uuden keskusjärjestön perustaminen voisi olla uusi alku, vaikka muutokseen tarvitaan paljon muutakin.

Ay-liike tarvitsee Melinin arvion mukaan nyt uutta visiota, sillä eheytymisen jälkeen 1960-luvulla valmistetut eväät on syöty. Nyt on valinnan paikka – romahdus vai elpyminen?

– Ay-liikkeen pussi on tyhjä. Se on muuttunut ei-liikkeeksi.

Melin viritteli keskustelua ja esitti arvioitaan jo tammikuun puolivälissä myös uuden keskusjärjestön rakentamista pohtineessa kokouksessa. Hänen analyysinsä sai joidenkin otsat ryppyyn, mutta moni myös nyökytteli hyväksyvästi.

ILMOITUS

Kädet ylös, housut kinttuun

Työnantajat ovat Melinin mukaan olleet vahvoilla viimeiset 30 vuotta. Hegemoninen ote on siirtynyt työantajapuolelle.

Talouspoliittisessa ajattelussa tapahtui 1980-luvulla käänne keynesiläisyydestä uusliberalismiin, joka toi hänen mukaansa myös luokkasuhteen painopisteen siirtymisen työnantajapuolelle.

Työntekijäpuoli ei Melinin mukaan pystynyt tähän rynnistykseen vastaamaan.

– Sillä ei ollut mitään; kädet ylös, housut kinttuun niin kuin ruotsalainen sotilas lipussaan valkoinen risti valkoisella pohjalla.

– Ay-liike on liikaa kiinni menneisyydessä ja hidas liikkeissään.

Sisäisiä kuiluja

Melin kehottaa ay-liikettä tunnistamaan myös omat sisäiset kuilunsa eliitin ja rahvaan välillä. Onko kysymys vallasta ja asemista liian keskeinen?

– Ay-liike ei tunnusta, että se on normaali suomalainen organisaatio, jossa on oma eliittinsä ja rahvaansa.

– Ay-liikkeen johto on yksi tyypillinen suomalainen eliitti, keski-ikäinen, miehinen, suhteellisen hyvin koulutettu ja hyvin palkattu eikä se tiedä, mitä oma rahvas tekee.

Jos ay-liike mielii selvitä sydänten liikkeenä 2000-luvulla, sen pitää Melinin mielestä arvioida myös omia toimintatapojaan ja tehdä tiukka analyysi siitä, missä ollaan ja minne mennään.

– Tällainen arvio on pakko tehdä ja määrittää sisäisen demokratian sekä toiminnan rajat ja rakenteet.

– 2000-luvun visiota pitäisi lähteä rakentamaan ihan uusista rakennuspuista.

Harri Melinin koko haastattelun voi lukea perjantaina 6. helmikuuta ilmestyneestä Kansan Uutisten Viikkolehdestä. Osta 2,50 euroa maksava näköislehti.

Harri MelinTampereen yliopiston sosiologian professori ja vuodesta 2010 vararehtori.Tutkinut suomalaisen yhteiskunnan muutosta. Tutkimukset ovat käsitelleet muun muassa luokkarakennetta ja työelämää.Väitöskirjassaan (1996) Melin tarkasteli neuvostoliittolaisia ja venäläisiä yritysjohtajia.Tällä hetkellä hän johtaa projektia, jossa tutkitaan työhyvinvoinnin ja organisaatioiden menestyksen välisiä suhteita.