UP

Investointisuoja antaa mahdollisuuden korvausvaatimuksiin

Kuuluisimmat investointisuojasta koituneet korvausvaatimukset ovat Wattenfall-energiayhtiön tapaus Saksassa sekä tupakkayhtiö Philip Morrisin vaatimukset Australian valtiolta.

Wattenfallilla oli Saksan kanssa sopimus ydinvoimaloiden rakentamisesta. Saksan hallitus päätti rajoittaa ydinvoimaa, jolloin Wattenfall katsoi investointiensa olevan vaarassa. Yhtiö vaati Saksalta korvauksia investointisuojaan vedoten.

Australian valtio sai korvausvaateen tupakkajätti Philip Morrisilta, koska Australia päätti, että kaikki tupakkatuotteet myydään tuotemerkittömissä olevissa pakkauksissa. Tupakkayhtiö katsoi joutuneensa kaltoin kohdelluksi ja haastoi Australian valtion oikeuteen.

Komission mukaan kysymys on arvoista

Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välille parhaillaan neuvoteltava vapaakauppa- ja investointisopimus TTIP on Euroopan komission mukaan arvokysymys.

On päätettävä, olemmeko osa läntistä kulttuuria vai itää, komissiosta todetaan.

ILMOITUS

Vapaakauppasopimuksen myötä EU vahvistaisi maailman suurimpana talousalueena kauppasuhteitaan toiseen talousjättiin, Yhdysvaltoihin. Sopimuksella halutaan poistaa keskinäisen kaupan esteitä, mikä on osa EU:n sääntelyn vähentämiseen tähtäävää ohjelmaa.

Sopimus antaa julkisille palveluille mahdollisuuden päästä laajemmille markkinoille. Esimerkiksi laadukkailla eurooppalaisilla koulutuksen ja hoiva-alan palveluilla voisi olla laajat markkinat Yhdysvalloissa.

Näillä näkymin jokaisella jäsenmaalla säilyisi päätäntävalta, kuinka se järjestää julkiset palvelunsa.

Jotta sopimus saataisiin lainvoimaiseksi, kaikkien EU:n 28 jäsenmaan täytyy yksimielisesti hyväksyä se.

Laeista ei tingitä

TTIP-sopimus neuvotellaan EU-kansalaisten parhaaksi, EU:n kauppakomissaari Cecilia Malmströmin kabinetin jäsen Jon Nyman vakuuttaa.

Sopimus ei hänen mukaansa heikennä EU:n lainsäädäntöä esimerkiksi kuluttajansuoja-, työturvallisuus- tai ympäristöasioissa.

TTIP-sopimukseen sisältyvä investointisuoja on herättänyt monissa jäsenvaltioissa vastalauseita.

– Investointisuojan sisältäviä sopimuksia on tehty jo 1960-luvulta asti. Maailmassa on sellaisia noin 3 000, joista EU:n alueella 1 400, Nyman toteaa.

Suomella on hänen mukaansa noin 70 investointisuojan sisältämää sopimusta.

– Komissionkin mielestä vanhoihin investointisuojasopimuksiin liittyy huomattavia puutteita, joista on syntynyt ongelmia, Nyman myöntää.

– Uusien sopimuksien tulee korjata nämä puutteet ja estää väärinkäytökset.

Vapaakauppaneuvotteluja on käyty jo puolitoista vuotta, eikä tuloksia ole juuri saavutettu. Arvion mukaan Euroopan komissio jättää parlamentille keväällä konkreettiset ehdotukset investointisuojan osalta.

Investointisuoja antaa mahdollisuuden korvausvaatimuksiin

Kuuluisimmat investointisuojasta koituneet korvausvaatimukset ovat Wattenfall-energiayhtiön tapaus Saksassa sekä tupakkayhtiö Philip Morrisin vaatimukset Australian valtiolta.

Wattenfallilla oli Saksan kanssa sopimus ydinvoimaloiden rakentamisesta. Saksan hallitus päätti rajoittaa ydinvoimaa, jolloin Wattenfall katsoi investointiensa olevan vaarassa. Yhtiö vaati Saksalta korvauksia investointisuojaan vedoten.

Australian valtio sai korvausvaateen tupakkajätti Philip Morrisilta, koska Australia päätti, että kaikki tupakkatuotteet myydään tuotemerkittömissä olevissa pakkauksissa. Tupakkayhtiö katsoi joutuneensa kaltoin kohdelluksi ja haastoi Australian valtion oikeuteen.