Pohjanmaan vasemmiston piirihallitus keskusteli työttömien työnhakijoiden aktivointitoimenpiteistä. Piirihallitus pitää ongelmallisena nykyistä käytäntöä, jonka mukaan työtön työnhakija voidaan velvoittaa työskentelemään palkatta sanktioiden uhalla.

Käytäntö perustuu työllistymissuunnitelmaan tai sitä korvaavan suunnitelmaan kirjattuun työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta kieltäytymiseen.

Työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville ei makseta lainkaan palkkaa. Palkkatulojen lisäksi heiltä puuttuvat melkein kaikki muutkin työntekijän oikeudet, kuten työterveyshuolto, eläkekarttuma ja lomaoikeus.

Työllisyyssuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman laatiminen ja noudattaminen ovat edellytyksiä työttömyysturvan saamiselle. Suunnitelman sisällön on kuitenkin lähtökohtaisesti perustuttava työnhakijan omiin työtä tai koulutusta koskeviin tavoitteisiin, joten palkattoman työn sisällyttämistä suunnitelman osaksi ei tarvitse hyväksyä eikä sen hyväksymättä jättämisestä voida määrätä sanktioita.

Piirihallituksen mielestä tämä on selvitettävä jokaiselle työnhakijalle suunnitelman laatimisen yhteydessä.

Pohjanmaan vasemmiston piirihallitus vaatii lisäksi, että työttömien aktivointitoimenpiteiden toteutuksessa huomioitaisiin työ- ja virkasuhteessa tehtävän työn korvaamiskielto. Se noudattamista helpottaisi ensisijaisesti palkkaperusteisten aktivointitoimenpiteiden tarjoaminen työnhakijalle.

Mikäli työsuhteessa tehtäviä töitä ei ole tarjolla, tulisi hakija palkattoman työn sijaan ohjata aidosti työmarkkina-asemaa parantavaan koulutukseen.

Kommentit