Epävarmassa asemassa olevat ulkomaalaiset ovat työnantajien suosiossa, sillä toimeentulon ja oleskelun hataruus tekevät siirtolaisista motivoituneita työntekijöitä.

Tilapäisissä oikeudellisissa asemissa olevat turvapaikanhakijat, opiskelijat, työntekijän oleskeluluvan haltijat sekä paperittomat ovat haluttua ja joustavaa työvoimaa. Näin on etenkin pääkaupunkiseudun siivous- ja ravintola-alalla, kertoo Itä-Suomen yliopistossa 9. tammikuuta tarkastettava väitöskirja.

Jukka Könösen tutkimus Tilapäinen elämä, joustava työ tarkastelee, miten EU:n ulkopuolelta tulevien ulkomaalaisten oleskelun ja oikeuksien sääntely ennen pysyvän oleskeluluvan saamista vaikuttaa heidän asemaansa työmarkkinoilla.

Tutkimuksen mukaan Suomen työmarkkinoita luonnehtii uudenlainen hierarkisoituminen. Kantaväestöön verrattuna heikommassa oikeudellisessa asemassa olevat ulkomaalaiset tekevät usein epähaluttuja matalapalkkaisia töitä, koska heillä ei ole vaihtoehtoja.

Paperittomien lisäksi myös laillisesti maassa oleskelevat ulkomaalaiset ovat vaarassa joutua hyväksikäytetyksi työmarkkinoilla.

Epävarmuus lisää riippuvuutta työnantajista

Maahanmuutto ei etene yksinkertaisesti maahantulosta kansalaisuuteen. Myös laillinen oleskelu voi päättyä maasta poistamiseen tai paperittomuuteen.

ILMOITUS

Könösen mukaan ulkomaalaiset ovat keskenään erilaisessa asemassa maahan jäämisen, työnteko-oikeuden, perhe-elämän ja sosiaaliturvan suhteen. Asema riippuu myönnetystä oleskeluluvasta.

Maahanmuuttopolitiikka vaikuttaa työmarkkinoihin asettamalla ehtoja ja rajoituksia EU:n ulkopuolelta tulevien ulkomaalaisten työnteolle ja oleskelulle. Rajalliset sosiaaliset oikeudet ja epävarmuus oleskeluluvan jatkumisesta heikentävät ulkomaalaisten neuvotteluasemaa sekä rajoittavat itsenäisen elämän mahdollisuuksia.

Vaikka epävarma oikeudellinen asema ei yksin selitä ulkomaalaisten työmarkkina-asemaa, se lisää riippuvuutta työnantajista. Henkilö voi päätyä tilanteeseen, jossa hänen on tehtävä mitä tahansa työtä toimeentulon ja maahan jäämisen varmistamiseksi.

Tutkimuksen mukaan työelämän eriarvoistumisen ehkäiseminen edellyttää ulkomaalaisten oleskelun jatkuvuuden ja yhtäläisten oikeuksien turvaamista.

Ulkomaalaiset haluttuja matalapalkka-aloilla

Työelämän epävarmistuminen ja työn järjestämisen uudenlaiset muodot näkyvät erityisesti ulkomaalaisten työolosuhteissa matalapalkkaisilla palvelualoilla.

Ulkoistamisen seurauksena siivous- ja ravintola-alan työt ovat pirstaloituneet eri puolilla pääkaupunkiseutua suoritettaviksi yksittäisiksi tehtäviksi. Työsuhteet ovat usein lyhytkestoisia ja osa-aikaisia. Työtä luonnehtii liikkuvuus ja ennakoimattomuus.

Epävarmassa asemassa olevat ulkomaalaiset ovat usein haluttuja työntekijöitä, sillä toimeentulon ja oleskelun epävarmuus tekevät heistä motivoituneita työntekijöitä. Ulkomaalaisten merkityksestä työvoimana kertoo se, että useissa siivousyrityksissä työkielenä on englanti.

Könösen tutkimus kuuluu kriittisen siirtolaisuustutkimuksen alaan. Tutkimus perustuu turvapaikanhakijoina ja opiskelijoina Aasiasta ja Afrikasta tulleiden ulkomaalaisten sekä matalapalkkaisten palvelualojen työnantajien haastatteluihin pääkaupunkiseudulla.