Eläkeläiset ry:n Uudenmaan Aluejärjestö ry:n mielestä vanhuspalvelulain huononnukset on torjuttava.

Järjestön syyskokouksen kannanotossa vastustetaan hallituksen esitystä vanhuspalvelulain muuttamisesta siten, että iäkkään henkilön olisi entistä vaikeampi päästä pitkäaikaiseen laitoshoitoon.

– Lakimuutos vaikeuttaisi kaikkein huonokuntoisimpien vanhusten asemaa ja lisäisi kotihoidon henkilöstön ja omaishoitajien ennestäänkin suurta työtaakkaa.

Järjestö pitää tärkeänä erilaisten ennaltaehkäisevien avopalvelujen, kotiin annettavien palvelujen ja omaishoidon voimakasta kehittämistä. Niiden varjolla ei kuitenkaan saa vähentää ympärivuorokautisen hoidon kokonaistarjontaa.

Hoidon kokonaistarve maassamme lisääntyy eikä suinkaan vähene, kun 85+ -ikäluokka lähes kaksinkertaistuu ja 90+ -ikäluokka enemmän kuin kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä. Kipeimmin palveluja tarvitsevat juuri ne, jotka tarvitsevat niitä ympäri vuorokauden.

ILMOITUS

Eläkeläisjärjestö muistuttaa, että omaishoitajat tekevät mittaamattoman arvokasta työtä, mutta heidän vastuulleen ei voi sälyttää kohtuutonta taakkaa.

– Heistä yli puolet on itsekin eläkeiässä ja neljäsosa 75 vuotta täyttäneitä. Siksi omaishoitajat pitävät Kelan tutkimuksen mukaan erityisen tärkeänä heille tarkoitettujen palveluiden kehittämistä ja tarvittaessa myös sijais- ja tilapäishoitajien saatavuutta.

– Kotihoidon taloudellisen tuen tasoa on nostettava ja se on yhtenäistettävä koko maassa siirtämällä sen maksatus Kelan hoidettavaksi.

Kommentit