Pitkät etäisyydet lisäävät Koillismaan yritysten ja asukkaiden kustannuksia ja heikentävät näin työllistämismahdollisuuksia.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston mielestä yritysten kuljetustuen tuntuva korottaminen on välttämätön alueellisten erojen tasoittamiseksi ja rikkidirektiivin Pohjois-Suomen teollisuudelle aiheuttaman lisäkustannuksen korvaamiseksi.

Vientikuljetuksia on puoluepiirin mielestä tuettava enemmän, ja kuljetuksissa on suosittava lähintä satamaa, jolloin vähennetään tiestön kuormitusta, koska useimmat kuljetukset hoidetaan entistä isommalla kalustolla.

Pohjois-Pohjanmaan kaivoshankkeista vasemmistopiiri pitää toteuttamiskelpoisimpana Mustavaaran kaivosta Taivalkoskella, jossa on jo aiemmin ollut kaivos.

Vasemmistopiirin mielestä kaivosten ympäristövaikutukset on otettava hallintaan ja tiukkaan valvontaan. Juomasuon kultakaivoksen avaaminen Kuusamossa arvokkaan kansallispuiston vieressä ei ole hyväksyttävissä.

ILMOITUS

Adressilla TTIP:tä vastaan

Piirikokous oli huolissaan EU:n ja Yhdysvaltojen suljettujen ovien takana neuvoteltavan TTIP-sopimuksen vaikutuksista jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuteen ja niiden asukkaiden oikeuksiin.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston mukaan niin sanottu vapaakauppasopimus uhkaa valtioiden itsenäistä päätöksentekoa julkisista palveluista. Sopimuksen myötä kerran yksityistetyt palvelut olisi lähes mahdotonta palauttaa julkisiksi.

TTIP:tä vastustavaan itseorganisoituun kansalaisaloitteeseen on jo kerätty miljoona nimeä ympäri Eurooppaa. Nimien kerääminen jatkuu edelleen.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto kannustaa kansalaisjärjestöjä ja yksityishenkilöitä keräämään nimiä aloitteeseen ja käynnistää alueellaan nimienkeruukampanjan sopimusten torjumiseksi.

Kommentit