Maakunnasta leikattiin 10 prosenttia viime vuoden aloituspaikoista.

Pohjois-Karjalan Vasemmisto vaatii hallitukselta täyskäännöstä opintoetuuksien ja aloituspaikkojen leikkauksissa. Hallituksen kaavailema opintotukileikkaus toista tutkintoa suorittavalta on kuolinisku elinikäiselle oppimiselle, järjestön piirihallitus toteaa kannanotossaan. Sen mielestä tulevien vuosikymmenten elinkeinorakenteen ollessa hämärän peitossa, työttömiä pitäisi päinvastoin rohkaista kouluttamaan itseään.

Järjestö katsoo myös ammatillisen koulutuksen leikkausten pääosin nuorten ikäluokkien koon perusteella olevan osoittautumassa hyvin lyhytnäköiseksi ratkaisuksi. Ikärakenteen muuttuminen tai hakijamäärien väheneminen ei vähennä koulutuksen tarvetta. Päinvastoin, uudelleenkoulutustarve lisääntyy koko ajan. Kuitenkin esimerkiksi Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymän järjestämisluvasta on leikattu 460 aloituspaikkaa vuosina 2014–2016, mikä vastaa lähes 10 prosentin vähennystä vuoden 2013 aloituspaikkoihin nähden.

Koulutusverkko uhattuna

”Aloituspaikkojen leikkaus heikentää kilpailukykyä ja koulutustasoa erityisesti Pohjois-Karjalan kaltaisilla alueilla, joissa nuorten ikäluokkien osuus väestöstä on pieni. Jos aloituspaikkojen leikkaustahti säilyy jatkossa samana, on pienempien ammattikoulujen olemassaolo ja alueellinen keskiasteen koulutusverkko Pohjois-Karjalassa vakavasti uhattuna.”

– Samassa ammatissa tehdyt kokonaiset työurat alkavat olla harvinaisuuksia. Elinkeinorakenteen muuttuessa koulutuksella on avainasema työvoiman tarjonnan ja kysynnän kohtaamisen kannalta, toteaa Pohjois-Karjalan Vasemmiston puheenjohtaja Joni Orava.

Orava toimii myös Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuutettuna kaudella 2013–2016.

– Keskiasteen koulutukseen hakevien määrä lasku johtuu osittain myös alhaisista opintoetuuksista. Tärkeää olisikin nostaa opintoetuudet sille tasolle, että uudelleenkouluttautuminen on taloudellisesti mahdollista useammalle. Nyt ollaan tekemässä täysin päinvastainen liike leikkaamalla opintotuki kokonaan pois toista tutkintoa suorittavalta. Tällaiset järjettömät päätökset uhkaavat näivettää koko suomalaisen koulutusyhteiskunnan. Mitä tapahtui opetusministeriön mainostamalle elinikäiselle oppimiselle?

Kommentit