Järjestöjen mukaan ministeri ei ole halunnut kuulla maanomistajia.

Suomen luonnonsuojeluliitto on pettynyt siihen, ettei ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen kertonut 3. joulukuuta Helsinkiin koolle kutsumansa suopäivän päätteeksi ratkaisuaan tai edes aikataulua soidensuojelulle.

Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto kertovat tiedotteessaan jättäneensä ministerille ennen tilaisuutta ratkaisuehdotuksensa soidensuojeluohjelman toteuttamiseksi vielä tällä hallituskaudella.

Yhteensä noin 50 000 hehtaaria

Luonnonsuojelujärjestöjen ehdotuksessa valtion omistamia valtakunnallisesti merkittäviä soita suojeltaisiin Pohjois- ja Etelä-Suomessa yhteensä noin 50 000 hehtaaria.

Yksityishenkilöiden ja yhtiöiden omistamia arvokkaita soita suojeltaisiin noin 40 000 hehtaaria, valikoiden ne kuulemiskierroksen perusteella kaikkein arvokkaimmista ja niistä, joiden suojelua ei laajasti vastusteta.

Lisäksi Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmalla suojeltaisiin puustoisia soita noin 30 000 hehtaaria vuoteen 2020 mennessä lisärahoituksen turvin.

ILMOITUS

Mahdollista tällä hallituskaudella

Ympäristöministeri keskeytti soidensuojelun täydennysohjelman valmistelun viime metreillä lokakuun puolivälissä. Ohjelmaa valmisteleva työryhmä oli aikanaan laajalti yhteydessä maanomistajiin. Ympäristöjärjestöjen mukaan maanomistajien palaute oli tuolloin valtaosin neutraalia tai tiedustelevaa.

– Olemme erittäin pettyneitä siihen, että ympäristöministeri ei ole halunnut kuulla maanomistajia nyt virallisesti suoraan heitä koskevassa asiassa, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava.

Luonnonsuojelujärjestöjen esitys on valmisteltu siten, että hyviä soidensuojelupäätöksiä olisi mahdollista tehdä vielä kuluvalla hallituskaudella, jos puolueista löytyy vastuunkantajia.