Lahden Eläkeläiset ry tuomitsee hallituksen esityksen vanhuspalvelulain 14 §:n muuttamisesta siten, että käsite ”arvokas elämä” poistetaan laitoshoidon kriteereistä.

Vanhuspalvelulaki, johon arvokkaan elämän turvaaminen laitoshoitoa tarvitsevilla vanhuksilla on kirjattu, astui voimaan viime vuoden heinäkuussa.

Arvokas elämä käsitteen poistamista laista perustellaan hallituksen esityksessä 300 miljoonan euron säästöillä laitoshoitokustannuksissa, kun laitosten toimintaperiaatteissa ei laitoshoidossa edellytetä arvokkaan elämän säilyttämisen periaatetta.

Lakiesitys on eläkeläisjärjestön mukaan ihmisarvon vastainen ja mahdollistaa laitoshoitoa tarvitsevien vanhusten kohtelun puhtaasti lääketieteellisenä objektina.

– Emme voi hyväksyä lakiesitystä ja vaadimme sen hylkäämistä. Kehotamme samalla kaikkia vanhusten ihmisarvoa puolustavia allekirjoittamaan vetoomuksen ”Arvokas elämä laitospalveluja tarvitseville vanhuksille”.

Kommentit