Jarkko Mänttäri

Jyväskylän yliopiston rehtori Matti Manninen huolestui johtamansa opinahjon maineesta sen jälkeen, kun keskustelussa tasa-arvoisesta avioliittolaista on jopa asetettu kyseenalaiseksi yliopiston tieteellinen pätevyys.

Sukupuolineutraalia avioliittolakia valmistellut eduskunnan lakivaliokunta tilasi asiantuntijalausuntoja, joista julkisen riepottelun kohteeksi on joutunut Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen professorin Tapio Puolimatkan kirjoittama lausuma.

Professori Puolimatka on muualla julkisuudessa kampanjoinut kiivaasti tasa-arvoisen avioliittolain hyväksymistä vastaan, ja saanut voimakasta kritiikkiä osakseen.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt laajasti helsinkiläisen suunnittelijan ja free-lance-toimittajan Lilja Tammisen kirjoittama artikkeli, jossa Puolimatkan lausuntoa arvostellaan epätieteellisten, ideologisten ja muutoin laadullisesti heikkojen lähteiden käytöstä.

Jos Puolimatkan artikkelin lähettäisiin vertaisarvioituun tiedejulkaisuun, se ei Tammisen mukaan läpäisisi edes ensimmäistä roskaseulontaa. Tamminen epäilee, että ”Puolimatka tuskin on alkuunkaan tutustunut käyttämiinsä lähteisiin, vaan on kopioinut lähdeviitteet suoraan jostain amerikkalaiskristilliskonservatiivien blogeista tai pamfleteista”.

”Tällaisella lähdeviitteiden käytöllä olisi ihan turha yrittää tehdä pro gradu -tutkielmaa muualla kuin Jyväskylän opistossa”, Tamminen toteaa ja kysyy, onko syytä huolestua siitä, että Suomen yliopistoista voi valmistua täysin epätieteellisin lopputöin.

ILMOITUS

Suomalaisten skeptikkojen yhdistys Skepsis ry myönsi vuonna 2008 Huuhaa-palkinnon Kustannus Oy Uudelle Tielle, joka oli julkaissut kaksi Puolimatkan kiisteltyä kirjaa. Skepsis ry piti uskontoa ja tiedettä sekoittavien kirjojen perimmäisenä tarkoituksena ”fundamentalistisen uskonnon ja luomisopin tuomisen tiedon vaihtoehdoksi kouluopetukseen tarjoamalla kaiken selitykseksi yliluonnollisia voimia.”

”Eivät edusta yliopiston kantaa”

Keskiviikkona Jyväskylän yliopiston rehtori Manninen katsoi aiheellisesti muistuttaa, nimiä mainitsematta, etteivät tasa-arvoista avioliittolakiesitystä koskevaan keskusteluun osallistuneiden yliopiston työntekijöiden ilmaisut edusta yliopiston kantaa.

Rehtori Manninen piti toivottavana, että ”silloin kun on kyse omista mielipiteistä, esim. poliittisista tai uskonnollisista, ei tuoda esille asemaa yliopiston työntekijänä”.

Manninen muistutti, että yliopiston eettisissä periaatteissa korostuu tasa-arvo: ”kaikkia ihmisiä tulee kohdella kunnioittavasti, tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti”.

Helsingin yliopisto mukana Me tahdomme -kampanjassa

Helsingin yliopisto on mukana Me tahdomme -kampanjassa, jossa sadat yksityishenkilöt ja organisaatiot ammattijärjestöistä yrityksiin ovat toimineet avioliittolain uudistamisen puolesta. Yliopiston osallistumisesta päätti rehtori Jukka Kola yhdessä yliopiston johtoryhmän kanssa.

Yliopiston päätöksen perusteet löytyvät yliopiston omasta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta.

Lain hyväksymisen puolesta ovat ottaneet kantaa lisäksi muun muassa Väestöliitto, Pelastakaa lapset, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kattojärjestö SOSTE, sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Lääkäriliitto sekä Mielenterveyden keskusliitto.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!