Lehtikuva/Markku Ulander

Yleisilmailu

Kaikki muu moottorilentäminen kuin valtion ilma-alusliikenne tai yritysten reittiliikenne ja liikelennot on yleisilmailua.

Esimerkiksi lentokoulutus, yksityisten omistamat lentokoneet, ilmataksit ja ambulanssilennot ovat yleisilmailua.

Suomessa yleisilmailun kattojärjestö on Suomen Ilmailuliitto.

Lähde: Wikipedia

Suomen lentoliikennestrategiaa valmistellaan ilman yleisilmailun edustajaa. Strategiatyöryhmän väliraportista poimittiin jatkovalmisteluun idea vilkkaimman yleisilmailukentän toiminnan siirtämisestä muille lentokentille.

Kansan Uutiset sai perjantaina iltapäivällä liikenne- ja viestintäministeriön vastauksen tietopyyntöönsä koskien Malmin lentoaseman ottamista asuntorakentamisen käyttöön. Vastauksesta ilmenee, että ajatus Malmin toiminnan siirtämisestä olemassaoleville lentokentille esitettiin ensimmäisen kerran joulukuussa 2013 lentoliikennestrategiaa valmistelevan työryhmän väliraportissa.

Vielä vuoden 2011 selvityksessä ”Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot” liikenne- ja viestintäministeriö totesi parhaiden Uudenmaan yleisilmailukentän vaihtoehtojen olevan Helsinki-Malmin toiminnan jatkaminen nykyisissä puitteissa, lyhennetyn ja käännetyn kiitotien rakentaminen Malmille tai kokonaan uuden lentokentän rakentaminen Karkkilan Haavistoon, Mäntsälän Hirvihaaraan tai Porvoon Hinthaara-Vanhakartanoon.

ILMOITUS

Kesken lentoliikennestrategiaa valmistelevan työryhmän työn liikenne- ja viestintäministeriö otti sen väliraportissa esitetyn ajatuksen Malmin toimintojen siirtämisestä muille lentoasemille käyttöön tilaamalla YY-Optimalta 16. kesäkuuta selvityksen ”harrasteilmailun sijoittumismahdollisuuksista Hyvinkään ja/tai Nummelan lentokentälle, kun Helsinki-Malmin lentoaseman toiminta päättyy”.

Yleisilmailun paikka strategiatyöryhmässä tyhjillään

Lentoliikennestrategiaa valmistelevan työryhmän toimikausi jatkuu hankerekisterin mukaan vuoden 2014 loppuun. Yleisilmailun edustus on puuttunut strategiatyöstä, koska jäseneksi nimitettiin vuonna 2012 Suomen Ilmailuliiton toiminnanjohtaja ennen hänen toimikautensa nopeaa päättymistä. Koska toimi päättyi ennen työryhmän ensimmäistä kokousta, entinen toiminnanjohtaja ei mennyt paikalle.

Ilmailuliiton nykyinen toiminnanjohtaja Timo Latikka kertoo saaneensa ministeriöstä kesällä 2013 postia, joka sisälsi myös strategiaryhmän asettamispäätöksen syyskuulta 2012. Tutustuessaan siihen nyt uudelleen hän yllättyi: päätöksessä ei mainita lainkaan Ilmailuliitolle työryhmään myönnettyä paikkaa, josta Kansan Uutiset kertoi hänelle.

Päätöksen kesällä 2013 vastaanottanut toiminnanjohtaja ei voinut sen perusteella olla tietoinen Ilmailuliiton mahdollisuudesta vaikuttaa strategiatyöhön. Työ on siksi valmisteltu ilman asianosaisen yleisilmailun edustajan kantaa.

Hankerekisterin henkilölistaus poikkeaa muiltakin osin päätöstekstistä.

Vain toiminnan väheminen mahdollistaisi muuton

YY-Optiman ministeriön tilauksesta laatima selvitys julkaistiin 23. lokakuuta. Sen mukaan harrasteilmailulla on kohtuulliset toimintamahdollisuudet Nummelassa ja Hyvinkäällä Malmin lentoaseman sulkemisen jälkeen, jos ”osa toiminnasta loppuisi tai harrastajien lentotuntien määrä vähenisi”.

Jotta aiempaa pienempikään toiminta voisi jatkua, edellytyksenä on selvityksen mukaan, että Hyvinkäällä ei aseteta rajoituksia harrasteilmailun lisääntymiselle.

YY-Optimalta tilattuun 32-sivuiseen selvitykseen kului yhtiön arvion mukaan neljä henkilötyöviikkoa ja se maksoi 24 500 euroa ilman arvonlisäveroa.

Valituskierros Malmin lakkauttamisesta alkoi

Malmin lentoaseman ottamista asuntorakentamiseen valmistellaan nopealla aikataululla. Hanketta vastustava Malmin lentoaseman ystävät valitti perjantaina oikeuskanslerille hallituksen menettelyistä, joita yhdistys pitää hyvän hallintotavan vastaisina.

Valitusasiakirjan mukaan ”päätös valtion vetäytymisestä toimintoineen Helsinki-Malmin lentoasemalta 2020-luvun alkuun mennessä on tehty ilman asianmukaista valmistelua, virheellisin ja asiaankuulumattomin perusteluin ja pelkästään asuntopolitiikan intressit huomioiden”.

Valituksessa moititaan sitä, että valmistelussa on sivuutettu useat aikaisemmat selvitykset aiheesta.

Malmin lentoasema on Suomen vilkkain yleisilmailukenttä, ja laskeutumisten määrässä se jää jälkeen vain Helsinki-Vantaasta.

Yleisilmailu

Kaikki muu moottorilentäminen kuin valtion ilma-alusliikenne tai yritysten reittiliikenne ja liikelennot on yleisilmailua.

Esimerkiksi lentokoulutus, yksityisten omistamat lentokoneet, ilmataksit ja ambulanssilennot ovat yleisilmailua.

Suomessa yleisilmailun kattojärjestö on Suomen Ilmailuliitto.

Lähde: Wikipedia