Jussi Joentausta

Helsingin kiinteistölautakunta esittää kaupunginhallitukselle 11,81 miljoonan euron lisämäärärahaa Finavian ja Senaatti-kiinteistöjen omistamien kiinteistöjen ostamiseksi Malmin lentoaseman alueelta. Kyse on 1930-luvulla rakennetuista lentoaseman terminaalista ja lentokonehallista, Rajavartiolaitoksen toimitiloista ja useista pienemmistä rakennuksista sekä tonteista.

Rajavartiolaitoksen rakennusten kerrosala on noin 2 900 neliömetriä ja muiden rakennusten yhteensä 10 700 neliömetriä.

Päätösesityksen mukaan lentoasemia hoitava valtionyhtiö Finavia esitti valtion pyynnöstä Helsingin kaupungille, että se ostaa Finavian Malmilla olevan omaisuuden. Finavian, Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin edustajat ovat neuvotelleet kauppahinnat ja kauppakirjat, jotka käsiteltiin torstaina kiinteistölautakunnassa.

Maaperän kunnostustarvetta on arvioitu, ja sen mukaan pilaantuneen maan määrä olisi 35 000–70 000 tonnia. Se jää Helsingin kunnostettavaksi, mikä on huomioitu kauppahinnoissa.

Seuraavaksi kaupunginhallitus käsittelee asiaa, minkä jälkeen asia etenee kaupunginvaltuustoon.

Kaupunkisuunnitteluviraston arvion mukaan lentoaseman seudulle mahtuisi kaavoitettavaksi asunnot noin 25 000 asukkaalle ja lisäksi tilat 2 000–3 000 työpaikalle. Helsinki omistaa jo suurimman osan maasta alueella.