Kokoomusnaisten varapuheenjohtajan Sofia Vikmanin mukaan sukupuolten välisiä palkkaeroja selittää osaltaan se, että naiset itse pyytävät miehiä vähemmän palkkaa ja ovat ujompia pyytämään palkankorotuksia myöhemminkään tai pyrkimään vaativampiin tehtäviin.

– Rakenteiden ja yleisten asenteiden muuttamisen lisäksi myös naisten itsensä on uskallettava rohkeasti pyytää lisää palkkaa, arvostettava omaa osaamistaan ja uskottava omiin kykyihinsä.

Tänään vietetään Naisten palkkapäivää. Naisen palkka on edelleen Suomessa keskimäärin vain noin 83,1 prosenttia miehen palkasta.

Vikmanin mukaan palkkatasa-arvo seuraa, kun todellinen mahdollisuuksien tasa-arvo työelämässä toteutetaan.

– Jokaisella sukupuoleen katsomatta pitää olla pätevyyteen, osaamiseen ja ahkeruuteen perustuvat mahdollisuudet tehdä töitä, edetä työurallaan ja saada työnsä mukaista palkkaa. Rakenteita ja asenteita muuttamalla rakennamme työelämää, jossa naisilla ja miehillä on tasa-arvoiset mahdollisuudet.

Kokoomuksessa nähdään, että lainsäädännöllä voidaan muuttaa rakenteita, joilla on myös valtava asenteita muovaava vaikutus. Esimerkiksi isille korvamerkittyjen vanhempainvapaajaksojen lisääminen on lisännyt isien vanhempainvapaan käyttöä.