Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

“Maksuideologinen haihattelu sumentaa ministeriössä nyt järjen faktoilta.”

Valtakunnalliset opiskelijajärjestöt katsovat haihattelun sumentaneen järjen opetus- ja kulttuuriministeriössä, kun se esittää EU/ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoilta vähintään 4 000 euron lukuvuosimaksua korkea-asteen opinnoista. Esitys lähti lausuntokierrokselle keskiviikkona.

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI, Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL), Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ja Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS pitävät esitystä maksuideologisena haihatteluna.

– Lukukausimaksuilla ei tule rahaa. Sen sijaan kansainvälisten opiskelijoiden kulutuksesta syntyvästä kansantaloudellisesta hyödystä menetetään leijonan osa, opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat muistuttavat.

Eduskunnan enemmistö kannatti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Arto Satonen sen sijaan pitää esitystä oikeansuuntaisena ja eduskunnan tahdon mukaisena. Satonen laati lukukausimaksujen käyttöönotosta lakialoitteen joulukuussa 2012, jonka allekirjoitti 117 kansanedustajaa.

– Jos ulkomainen opiskelija haluaa hankkia koulutuksensa Suomesta ja on valmis maksamaan siitä, niin miksi tämä pitäisi estää lainsäädännöllä? Korkeakoulut ovat vuosia toivoneet, että näitä lainsäädännön esteitä purettaisiin koulutusviennin tieltä. Olen tyytyväinen, että eduskunnan tahdon mukaisesti korkeakoulujen toiveita on kuultu, painottaa Satonen.

ILMOITUS

”Uhka kansainvälistymiselle”

Opiskelijajärjestöjen mielestä lukukausimaksut eivät tuo lisärahoitusta korkeakouluille, koska maksavia opiskelijoita tulee olemaan vähän. Sen vuoksi marginaaliseksi jäävät tulot vain kiertävät apurahoiksi sekä maksu- ja apurahajärjestelmän hallintoon.

– Tämä kiistämätön tosiasia on havaittu sekä muissa Pohjoismaissa että Suomen lukukausimaksukokeilussa. Sen sijaan kansainväliset opiskelijat tuovat kansantaloudellista hyötyä, kuten juuri julkaistu CIMO:n ja VATT:n esiselvitys osoittaa.

– Ministeriön esitys tarkoittaa takapakkia myös Suomen kansainvälistymiselle ja uhkaa samalla maamme kilpailukykyä. Juuri maksuttomuus on vetovoima kansainvälisten opiskelijoiden houkuttelemiseksi, ja heistä suurin osa jää vielä valmistumisen jälkeen Suomeen töihin ja maksamaan veroja. Vielä enemmänkin heitä saisi tulla ja jäädä, mutta maksuilla se ei onnistu, opiskelijajärjestöjen puheenjohtajat sanovat.

”Verovähennys kannustamaan”

Kokoomuksen Satonen toivoo esitykseen ulkomaisille opiskelijoille kannusteita jäädä työskentelemään Suomeen valmistumisensa jälkeen. Satonen esitti lakialoitteessaan verovähennysoikeuden liittämistä lukukausimaksuihin.

– Verovähennysoikeuden avulla Suomeen töihin jäänyt henkilö voisi vähentää lukukausimaksunsa täysimääräisesti viiden vuoden aikana verotuksessa. On koko yhteiskuntamme kannalta hyödyllistä, mikäli luomme kannusteita osaaville ja ahkerille henkilöille jäädä töihin Suomeen myös valmistumisen jälkeen.