Lehtikuva/Milla Takala

Ilmailuliiton puheenjohtajan Petteri Tarman mukaan Malmin lentoaseman jatkuvuus on elinehto Suomen yleisilmailulle. Valtio luopuu kentästä syyskuussa 2016.

Suomen Ilmailuliitto syyttää liikenne- ja viestintäministeriötä huonosta valmistelusta Malmin lentoaseman lakkauttamisessa. Liitto moittii kovin sanoin ministeriön YY-Optimalta tilaamaa selvitystä Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille: ilmailijat pitävät tutkimusta ”laadultaan ja tietosisällöltään poikkeuksellisen kevyenä”.

Ilmailuliitto pyysi selvityksestä tieteellisen tutkimuksen asiantuntijalausunnon.

– Selvitys on pelkkää spekulaatiota, koska se ei perustu minkäänlaisiin nykyisten Malmin lentoaseman käyttäjien operaatiotietoihin, eikä siinä ole kysytty erilaisilta operoijilta, kuinka he voivat siirtää toimintaansa Nummelaan tai Hyvinkäälle. Nykyinen toiminta on aliarvioitu, Tilastotieteen professori emeritus Lauri Tarkkonen arvioi liiton tiedotteessa.

Ehdottaako liikenne- ja viestintäministeriö todellakin, että harrasteilmailu loppuu tai vähenee?

Malmin lentoasema on laskeutumismäärillä mitattuna Suomen toiseksi vilkkain kenttä: viime vuonna sinne laskeuduttiin hieman yli 36 000 kertaa. YY-Optiman laatimassa selvityksen mukaan Malmilla arvioidaan olevan vain 5 000–10 000 harrasteilmailun operaatiota vuodessa.

Ehdottaako ministeriö harrasteilmailun lopettamista?

Myös Malmin lentoasemalla toimivassa Mäntsälän Ilmailukerhossa on tutustuttu selvitykseen. Yhdistys kiinnittää huomion selvityksen johtopäätösosaan, jonka mukaan harrasteilmailulla on ”kohtuulliset toimintamahdollisuudet” Malmin lentoaseman sulkemisen jälkeen, jos osa harrasteilmailusta siirtyisi toisille kentille ja jos ”osa toiminnasta loppuisi tai harrastajien lentotuntien määrä vähenisi”.

ILMOITUS

– Tutkimuksen lausuma on absurdi. Ehdottaako liikenne- ja viestintäministeriö todellakin, että harrasteilmailu loppuu tai vähenee? yhdistyksen puheenjohtaja Jorma Sucksdorff sanoo kerhon tiedotteessa.

Suomen hallitus päätti maaliskuussa lakkauttaa valtion toiminnot Malmin lentoasemalla. Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti 23. lokakuuta samanaikaisesti vetäytymisaikataulun ja YY-Optiman selvityksen harrastelentämisen mahdollisuuksista. Valtion toiminnot lähtevät kentältä syyskuussa 2016.

Helsingin kiinteistölautakunta käsittelee torstaina lentoaseman rakennusten ja eräiden tonttien ostamista. Kaupungin, lentoasemia hoitavan valtionyhtiön Finavian ja valtion valmistelemien kauppojen arvo on 12 miljoonaa euroa. Lautakunnasta asia etenee kaupunginhallitukseen ja kaupunginvaltuustoon. Kaupunki omistaa jo suurimman osan lentoaseman maa-alueista; maat vuokrattiin aikanaan valtiolle korvauksetta vuoteen 2034 asti.

Helsinki aikoo kaavoittaa lentoaseman alueelle asuntoja jopa 25 000 ihmiselle. Vasemmistossa kannatetaan asuntojen rakentamista. Kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja Silvia Modig vaati Kansan Uutisten Viikkolehdessä syyskuussa, että kentän käyttäjille järjestetään korvaavat kentät.

– Toiminnan on voitava jatkua, Modig painotti haastattelussa.

Ammattilentäjät aloittavat harrastuksesta

Suomen Ilmailuliiton puheenjohtaja Petteri Tarma vaatii Malmin lentoasemasta luopumisen palauttamista valmisteluun.

– Malmin lentoaseman jatkuvuus on elinehto Suomen yleisilmailulle. Vain pieni osa koko ilmailuun lähtevistä etenee niin pitkälle, että he voivat siirtyä ammatilliseen koulutukseen pois muusta elämänpiiristään. Nämä ammattilaiset valikoituvat siitä suuresta joukosta, joka aloittaa perustasolta, Tarma sanoo liiton tiedotteessa.

Kaikki ansiolentäjät ovat suorittaneet ensin niin sanotun PPL(A)-lupakirjan, joka tarkoittaa lupaa lentää pienkoneilla. Nykyisin harrastus alkaa usein edullisemmasta ultrakevytlentämisestä, jonka lupakirjan voi täydentää ensin pienkonekoulutuksella ja jatkaa liikennelentäjän lupakirjaan asti.

Malmin lentoasemalla toimii runsaasti lentokoulutusyrityksiä, useita pienkonelentämiseen keskittyviä yhdistyksiä ja kaksi ultrakevytlentokerhoa. Kouluttajista suurin, valtionyhtiö Patria Pilot Training, kertoo kouluttavansa vuosittain 30–40 lentäjää, ja esimerkiksi Mäntsälän Ilmailukerho luonnehtii koulutusmääränsä olevan useita kymmeniä ultrakevytlentäjiä vuosittain.

– Harrasteilmailun aliarviointi on noloa, perinteinen vapaaehtoistoiminta ja kerhotoiminta lytätään tässä päätöksessä täysin. Malmilla toimii yhteensä runsaat 2 500 ilmailuharrastajaa, Mäntsälän Ilmailukerhon puheenjohtaja Sucksdorf sanoo tiedotteessa.

Ilmailuliitto on valmis osallistumaan Malmin lentoaseman toiminnan jatkamiseen ilman valtion toimintoja esimerkiksi perustettavan säätiön hallinnoimana. Vastaava hanke on valmisteilla Lappeenrannassa.