Kansainvälinen tutkinto-opiskelija voi tuottaa jopa 200 000 euron nettohyödyn Suomen julkiseen talouteen, todetaan ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden kansantaloudellisia vaikutuksia selvittävän VATT:n ja CIMO:n tutkimuksen esiselvityksessä.

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ja Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) kiittivät keskiviikkona yhteisessä tiedotteessaan siitä, että Suomessa on vihdoin selvitetty kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden tuomia kansantaloudellisia hyötyjä.

Selvityksen mukaan hyöty koostuu muun muassa opiskelijoiden kulutuksesta, työssäkäynnistä ja näistä kertyvistä suorista ja välillisistä verotuloista sekä opiskeluaikana että valmistumisen jälkeen. Opiskelijat lisäksi vahvistavat kansainvälisiä verkostoja ja yritystoimintaa maiden välillä.

Selvitys todistaa myös sen puolesta, että juuri nuoret ja työkykyiset tuovat suurimman hyödyn julkiseen talouteen.

Asia on ollut julkisessa keskustelussa erityisesti EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksujen osalta.

Esiselvitys on julkaistu CIMO:n FaktaaExpress -sarjassa.