Jarmo Lintunen

– Kuntatalous kiristyy, ja moni kunta yhtiöittää tai ulkoistaa palvelutuotantoaan säästöt mielessään. Kyse on kuitenkin paljon isommasta asiasta kuin yksin säästöistä, herättelee ammattiliitto JHL:n toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen.

– Näiden päätösten vaikutusta tasa-arvoon ei mietitä tarpeeksi. Monet ulkoistettavat palvelut ovat naisvaltaisia ja matalapalkkaisia. Kun ulkoistaminen usein vie huonompaan työehtosopimukseen, naisten palkat laskevat.

Asara-Laaksonen muistuttaa, että julkiset palvelut ovat erittäin tärkeitä naisten työllistäjinä.

– Palvelujen leikkaaminen lisää naisten työttömyyttä, niiden ulkoistaminen huonompien työehtojen piiriin taas palkkaköyhyyttä. JHL vaatiikin laajaa selvitystä siitä, miten julkisten palvelujen ulkoistaminen vaikuttaa palkkoihin, työhyvinvointiin ja työllisyyteen.

Työstä saatava riittävä toimeentulo

Tärkeää on myös työpaikkojen laatu. Pätkä-, vuokra- ja silpputyötä tekevien sekä itsensä työllistäjien asemaa täytyy Asara-Laaksosen mielestä parantaa.

ILMOITUS

– Kaikesta työstä on saatava elämiseen riittävä toimeentulo.

– Liian hitaasti edennyttä hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen samapalkkaohjelmaa pitää jatkaa tarmokkaammalla otteella.

Asara-Laaksonen toivoo, että eduskuntavaaleihin valmistautuvat puolueet muistavat tasa-arvon laatiessaan vaaliohjelmiaan.

– Poliitikkojen pitää tunnistaa, että julkiset palvelut ja työpaikat ovat mitä suurimmassa määrin tasa-arvokysymys.

Ulkoistus ei tuo säästöjä

Asara-Laaksosen mukaan on paljon näyttöä siitä, ettei ulkoistaminen edes tuo säästöjä. Esimerkiksi vuoden 2013 Sosiaalibarometri kertoo, että kolmannes kunnista on palauttanut ostopalveluja takaisin omaksi tuotannoksi kustannus- ja laatusyistä. Säästöjä ei ole tullut, laatu on pettänyt ja kunnan talous on kärsinyt.

– Hyvät työehdot ja työelämän laatu tuottavat parempia palveluja kuin rikkikilpailutetut palvelut ja epävarmat työsuhteet.

– Pohjimmiltaan kyse on linjavalinnasta. Palveluja voi tehostaa kunnan omana toimintana, yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Asara-Laaksonen puhui Osaava Nainen -messuilla Turussa.