Tiina Tenkanen

Viikon kysymys

Naisvaltainen Toimihenkilökeskusjärjestö STTK viettää vuosittain Naisten palkkapäivää. Tänä vuonna sitä vietetään 31.10.

Miksi Naisten palkkapäivää vietetään, lakimies Anja Lahermaa STTK:sta?

– Suomessa naiset saavat edelleen keskimäärin vähemmän palkkaa kuin miehet. Haluamme muistuttaa tästä viettämällä Naisten palkkapäivää.

– Miesten palkkaan verrattuna ja vuosipalkaksi muutettuna naisten palkka riittää lokakuun viimeiseen päivään asti. Laskennallisesti loppuvuosi työskennellään ilman palkkaa.

Kuinka Naisten palkkapäivä sai alkunsa?

ILMOITUS

– Naisten palkkapäivää on vietetty vuodesta 2011.

– Tuntui, että palkkatasa-arvoasiaa ei pidetä yllä tarpeeksi. Ryhdyimme pohtimaan, miten samapalkkaisuutta voitaisiin tuoda esiin uudella tavalla. Tulokseksi tuli, että herättelimme kansalaisia muun muassa bussipysäkeillä ja juna-asemilla jakamalla heille palkkatiedon ohessa suklaaeuron.

Miten naisten palkkasumma lasketaan?

– Se lasketaan Tilastokeskuksen toisen vuosineljänneksen ansiotasoindeksin perusteella. Sen mukaan naisten palkkasumma on vuonna 83,1 prosenttia miesten palkkasummasta.

– Tilanne on parantunut vain vähän viime vuodesta, jolloin naisten palkkasumma oli 82,9 prosenttia miesten vastaavasta. Tilanne on kaventunut mitättömän vähän. Palkkapäivä ei ole siirtynyt kalenterissa eteenpäin.

Miten Naisten palkkapäivää vietetään?

– Naisten palkkapäivä on laajenemassa. Järjestämme tempauksia ympäri Suomen. Monet STTK:n alue- ja paikallistoimikunnat ja poliittiset naisjärjestöt ovat kanssamme yhteistyössä. Tänä vuonna STTK:laiset aluetoimitsijat ovat todella innokkaasti mukana.

– Tasa-arvoministeri Susanna Huovinen ottaa meidät vastaan, jolloin keskustelemme hänenkin kanssaan naisten palkkauksen kehittymisestä.

– Kuka tahansa voi osallistua päivään vaikkapa blogikirjoituksin.

Millä keinoilla palkkakuilua kavennetaan?

– Raha on yksi keino. Tällä hetkellä yleisen taloudellisen tilanteen takia on kuitenkin epärealistista odottaa naisvaltaisille aloille palkankorotuksia.

– Työ- ja virkaehtosopimuksen palkkaratkaisut ovat edistäneet samapalkkaisuutta. Uudet palkkausjärjestelmät, jotka perustuvat tehtävän vaativuuden arviointiin, työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmat ja kunnollinen palkkakartoitus ovat myös hyviä keinoja.

– Naisten eteneminen urallaan kaventaa myös palkkakuilua.

– Olemme varmoja siitä, että perhevapaiden tasapuolinen käyttö edistäisi sukupuolten tasa-arvoa paitsi työssä myös kotona.

Mitä toivot tulevaisuudelta?

– Toiveena on, että Naisten palkkapäivä siirtyisi ensi vuonna marraskuun puolelle.

– Tavoitteena on, että naisille ja miehille maksettaisiin samasta ja samanarvoisesta työstä samaa palkkaa.

Kuva Tiina Tenkanen