United States Marine Corps

Oopiumiunikkoa kasvatetaan ennen kaikkea siksi, että Afganistanin köyhillä viljelijöillä on vähän vaihtoehtoja.

Yhdysvallat on käyttänyt huumetuotannon vastaiseen toimintaan Afganistanissa 7,6 miljardia dollaria (6 miljardia euroa), mutta siitä huolimatta maan oopiumituotanto lyö ennätyksiä.

Näin toteaa tiistaina julkistamassa raportissaan Yhdysvaltain Afganistanin jälleenrakennusta arvioiva tarkastusvirasto (SIGAR). Viraston mukaan tilanne ”tekee kyseenalaiseksi näiden ponnistusten pitkän aikavälin tehokkuuden”.

SIGAR siteeraa YK:n huumeviraston (UNODC) tilastoja, joiden mukaan oopiumiunikon viljelyala oli vuonna 2013 Afganistanissa 209 000 hehtaaria. Se ylittää selvästi aiemman ennätysvuoden 2007 viljelyalan 193 000 hehtaaria.

Raportti toteaa, että UNODC:n mukaan Afganistanin oopiumin ja oopiumituotteiden arvo nousi 50 prosenttia vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012.

Raportin mukaan ennätyssatoon olivat syynä kohonneiden hintojen lisäksi halvan työvoiman määrän lisääntyminen sekä syviin porakaivoihin tarvittavan teknologian halpenemisen.

ILMOITUS

Vielä vuonna 2009 UNODC esitti toiveikkaan raportin, jonka mukaan oopiumin tuotanto Afganistanissa on kääntynyt laskuun. Viljelyala oli vähentynyt 22 prosenttia ja hinnat olivat alimmalla tasolla kymmeneen vuoteen.

Laskelma Yhdysvaltain huumetuotannon karsimiseen käyttämistä rahoista ulottuu viime kesäkuun loppuun saakka.

YK:n huumeviraston viime vuonna laatiman raportin mukaan afganistanilaiset viljelevät oopiumia ennen kaikkea köyhyyden vuoksi. Oopiumista saadaan parempaa tuottoa kuin mistään vaihtoehtoisesta viljelykasvista, eikä se vaadi suurta peltopinta-alaa.

Yhdysvaltain puolustusministeriö syyttää kommentissaan SIGAR:in raporttiin Afganistanin hallitusta, joka sen mukaan ei ole tukenut työtä oopiumiunikon viljelyn hävittämiseksi. Oopiumin tuotanto on Pentagonin mukaan ”huomattava uhka Yhdysvaltain ja kansainvälisen yhteisön ponnisteluilla Afganistanissa”.