Vasemmistoliiton satakuntalainen kansanedustaja Jari Myllykoski on jättänyt lakialoitteen, jossa esitetään maksutonta kalastusoikeutta työttömille ja toimeentulotuen saajille. Aloite on Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle kalastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Aloitteessa nostetaan esille kaikkein pienituloisimpien tarve kalastonhoitomaksusta vapauttamiseen. Myllykoski haluaa ulottaa maksuvapautuksen hallituksen esityksessä mainittujen yli 65-vuotiaiden lisäksi myös työttömiin ja toimeentulotuen saajiin.

– 700 euron peruspäivärahaa saavalle työttömälle kalastonhoitomaksu on suuri summa ja toisaalta kalastus tuo mielekästä tekemistä arkeen. On oikeudenmukaista, että työttömiltä ei peritä samaa maksua kuin citymaasturilla rantaan kaartavilta vapaa-ajan kalastajilta, Myllykoski sanoo.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä katsoo, että erityisesti myös pienituloisten tulisi saada oikeus maksuttomaan kalastukseen.