Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Perussuomalaisissa ei oikeastaan ole ”maahanmuuttokriittistä siipeä”, vaan se on kokonaisuudessaan erittäin ”maahanmuuttokriittinen”. Väitetty ”maahanmuuttokriittinen siipi” on oikeammin puolueen oikeistosiipi, toteaa populismin tutkija.

Suomalaisesta populismista väitöskirjaa Helsingin yliopistossa kirjoittava VTM Tuukka Ylä-Anttila selvitti vaalikonevastausten avulla, pitääkö paikkansa, että perussuomalaiset jakautuvat ”soinilais-vennamolaiseen” maalaispopulistiseen siipeen, jossa jopa vasemmistohenkinen eliitinvastaisuus on vahvaa, ja uudempaan ”halla-aholaiseen” maahanmuuttovastaiseen siipeen.

Puolueen sisäiset erot paljastuvat Ylä-Anttilan mukaan suhtautumisessa muun muassa tuloerojen kasvuun ja maahanmuuttoon.

”Maaseudun ehdokkaille taloudellinen tasa-arvo oli tärkeämpää, kun taas markkinakilpailua puolustavat kannat olivat tavallisempia kaupungissa. Esimerkiksi tuloerokysymyksessä sosiaalista oikeudenmukaisuutta asettui puolustamaan luokitteluni mukaan 60 prosenttia maalaisehdokkaista mutta vain 37 prosenttia kaupunkilaisista. Sukupuoliero oli vielä suurempi: kaikki oikeistohenkisiä kilpailukantoja tuloerokysymykseen ja eurokriisikysymykseen esittäneet olivat miehiä”, hän kirjoittaa Politiikasta.fi -verkkolehdessä .

Sukupuolten välisiä eroja löytyi myös suhtautumisessa eurokriisiin ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin.

Maahanmuutto yhdistää perussuomalaiset

Sen sijaan maahanmuuttokysymys yhdistää puoluetta.

ILMOITUS

”En löytänyt juuri ollenkaan maantieteellisiä tai sukupuolten välisiä eroja, vaan puolue oli yhdessä rintamassa maahanmuuttopolitiikan kiristämisen kannalla. Tätä perusteltiin niin maahanmuuton taloudellisilla kustannuksilla, maahanmuuttajien rikollisuudella kuin kulttuurien yhteensopimattomuudellakin.”

Tästä Ylä-Anttila päättelee, ettei perussuomalaisissa oikeastaan ole ”maahanmuuttokriittistä siipeä”, vaan se on kokonaisuudessaan erittäin ”maahanmuuttokriittinen”. Väitetty ”maahanmuuttokriittinen siipi” on oikeammin puolueen oikeistosiipi.

”He kannattavat taloudellista liberalismia ja kilpailua, eli ovat myös taloudellisesti oikeistolaisia – siinä missä puolueen valtavirta on kyllä arvokysymyksissä konservatiivista, mutta talousasioissa usein melko vasemmalla, ainakin vaalikoneen puheissa. Oikeistosiipi on kannoiltaan ristiriidassa puolueen vanhan kaartin ja erityisesti naisten enemmistön kanssa.”