Jussi Joentausta

Kansan Uutiset Oy:n hallitus on nimennyt yhdentoista hakijan joukosta lehden uudeksi päätoimittajaksi yhteiskuntatieteiden maisteri Sirpa Puhakan, 58, kolmen vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Määräaikaisuus on Puhakan oma toivomus. Puhakka aloittaa työt vuoden 2015 alussa.

Vuoden 2008 syksystä päätoimittajana toiminut yhteiskuntatieteiden maisteri Jouko Joentausta, 62 jää ensi kesän lopulla eläkkeelle. Siihen asti hän toimii osa-aikaisena toimituksen erityistehtävissä.

Kansan Uutisissa on historiallinen tilanne, sillä nyt kolme lehden keskeistä johtopaikkaa on ”naisten käsissä”. Puhakka on lehden ensimmäinen naispuolinen päätoimittaja. Lehden toimitusjohtajana on Pirjo Virtaintorppa ja lehtiyhtiön hallitusta johtaa kehityspäällikkö Paula Ojala-Ruuth.

Vasemmiston ykkönen

Puhakka ei halua lähteä esittelemään omia linjanvetojaan päätoimittajana, ennen kuin on käynyt keskustelut toimituksen kanssa. Hän pitää tehtäväänsä todella haasteellisena.

– Tilanne on samalla myös hyvä, sillä juuri nyt vasemmistolaisilla ajatuksilla on kysyntää. Meillä on potentiaalisia edellytyksiä saada lehden levikki nousuun.

ILMOITUS

– Tavoitteena on myös, että Kansan Uutiset on verkkoviestinnässä vasemmiston ykkönen.

Viikkolehti on Puhakan mukaan nyt hyvässä kunnossa, mutta tulevaisuuden haasteita riittää.

– Olennainen kysymys painetun lehden osalta on, miten saada lisää nuoria kiinnostumaan lehdestä. Tilaajakuntaa on pystyttävä laajentamaan vasemmiston kannattajiin ja sitä sympatisoiviin.

Reilu tilanne

Puhakka halusi itse, että hänet valitaan määräajaksi.

– Silloin molemmin puolin on reilu tilanne sovitun määräajan jälkeen arvioida työn tuloksia.

Puhakka haluaa samalla viestiä, että uusi tehtävä on hänellekin näytön paikka.

– En lähde mihinkään ”eläkevirkaan” vaan tekemään töitä tosissaan ja sitoutuneesti.

Unelma-ammatti

Vaikka Puhakka on viime vuosina tullut tutuksi ennen muuta poliitikkona, hänellä on myös vankka, yli kymmenen vuoden toimituksellinen tausta. Hän toteaa aina kunnioittaneensa toimituksen itsenäisyyttä, eikä puoluesihteerinäkään puuttunut Kansan Uutisten toimitustyöhön.

Kansan Uutiset on Puhakan mukaan häpeilemättä Vasemmistoliiton äänenkannattaja, mutta journalistinen linja määritellään lehdessä itsenäisesti.

– Kansan Uutisten tulee olla etukenossa haistelemassa ja nostamassa vasemmistolaisia asioita ja ideoita, myös eurooppalaisia tuulia. Jutuissa ei tule kaihtaa ristiriitoja ja keskustelua herättäviä teemoja, haastateltavia tai näkökulmia.

Puhakka muistuttaa, että hän on myös koko poliitikon uransa ajan kirjoittanut kolumneja sekä tehnyt yhden kirjan (Perin suomalainen jytky, Into-kustannus, 2012) ja toinen (Vasemmistoliiton synty) ilmestyy helmikuussa.

Puhakka sanoo tekevänsä paluun suuren rakkautensa lähteille toimittajaksi.

– Se on aina ollut unelma-ammattini. Nyt avautunut tilaisuus palata toimittajaksi onkin minulle kuin lottovoitto. Poliitikkona olen kerännyt runsaasti myös sellaisia verkostoja, joista on hyötyä uudessa työssäni.

Valtuustotyö jatkuu

Puhakka on tällä hetkellä sekä Helsingin kaupunginvaltuuston että -hallituksen jäsen. Hän aikoo jatkaa valtuutettuna, mutta kaupunginhallituksen jäsenyys päättyy vuodenvaihteessa.

– Jätän myös kaikki kaupunginhallituksen jäsenyyteen liittyvät tehtävät. Valtuustossa jatkan sen toimikauden loppuun. Siellä toiminta on avointa eikä joudu ristiriitaan esimerkiksi salassa pidettävien asioiden kanssa.

Puhakka oli jo ehditty asettaa ehdokkaaksi kevään eduskuntavaaleihin. Päätoimittajavalinnan myötä hän vetäytyy ehdokkuudesta.

Tiedotus- ja puoluetehtäviä

Puhakalla on pitkä ura niin puolue-, toimitus- kuin tiedotustehtävissä.

Puhakka on valmistunut Tampereen yliopistosta yhteiskuntatieteiden maisteriksi pääaineenaan tiedotusoppi vuonna 1992. Hän teki gradunsa lakkautetuista kd-lehdistä. Puhakka on työskennellyt Kansan Uutisten toimitussihteerinä (1987–1989) ja sitä ennen myös lehden uutistoimittajana erimittaisia jaksoja. Ydin-lehdessä hän oli niin ikään toimitussihteerinä (1989–1994).

Tiedottajana Puhakka on ollut vasemmistoliiton eduskuntaryhmässä (1995–2001) ja vasemmistoliitossa (2001–2003) sekä viestintäpäällikkönä Solaris-lomissa (2003–2007). Oman toimensa ohella hän oli Ydin-lehden päätoimittaja vuodet 2004–2007.

Puhakka on ollut Kansan Uutisten hallituksen jäsen vuodesta 2003. Yleisen lehtimiesliiton puheenjohtajana hän vaikutti vuodet 2006–2008.

Vasemmistoliiton puoluesihteerinä Puhakka oli kaksi täyttä kautta vuosina 2007–2013.