All Over Press

Tulojen ja varallisuuden uus- eli isojaon seurauksena meillä ei ole enää vain 20 vain rikasta perhettä, vaan superrikkaita perheitä on satakunta.

Kansainvälisten arvioitsijoiden mukaan yli 20 000 suomalaisella on sijoitusvarallisuutta vähintään miljoonan dollarin arvosta. He kuuluvat siihen yhteen prosenttiin suomalaisista, jotka ovat eniten hyötyneet myös vasemmiston synteihin laskettavasta porvarillisesta veropolitiikasta.

Tulojen ja varallisuuden uus- eli isojaon seurauksena meillä ei ole enää 20 vain rikasta perhettä. Superrikkaita perheitä on satakunta. Jotta ne olisivat rikkaita, niiden on pitänyt omia toisten työn tuloksia ja valtiovallan on pitänyt sallia pääomatuloille suuret verohelpotukset.

Suomen rikkaimpien perheiden yhteenlaskettu varallisuus oli vuoden 1983 verotietojen mukaan 941 miljoonaa markkaa, siis markkaa (ja euroissa vajaat 160 miljoonaa).

Vuonna 2014 oli pelkästään Suomen rikkaimman miehen Antti Herlinin yksin hallinnoiman omaisuuden arvo yli 3 000 miljoonaa euroa, siis euroa. Se oli 20 kertaa enemmän kuin Suomen kolmenkymmenen rikkaimman perheen yhteenlaskettu varallisuus vuonna 1983.

Varallisuuden vertailutiedot kolmenkymmenen vuoden takaa kertovat, että Suomessa on tapahtunut jättiläismäinen tulojen ja omaisuuksien arvojen ja arvosuhteiden muutos: suurituloiset eivät koskaan ole olleet näin suurituloisia eivätkä rikkaat koskaan näin rikkaita.

ILMOITUS

Herlinille 1 600 euroa minuutissa

Verojen kiertäminen on niin naurettavan helppoa, että pitää oikein ihmetellä, miksi kaikki eivät tee niin, vaikka lähes kaikki niin tekevätkin. Kun osingot on otettu holding-yhtiöihin, niistä ei ole mennyt veroa lainkaan.

Antti Herlinin hallinnoiman pörssiomaisuuden arvo on noussut kymmenessä vuodessa vuoden 2004 vajaasta 400 miljoonasta vuoden 2014 runsaaseen 3 000 miljoonaan.

Vuosien 2012–2013 kansainvälinen pörssihype oli Koneen osakkeen hinnannousun kulta-aikaa, ja silloin Antin pörssivarallisuus kasvoi tasaisen vauhdin taulukon mukaan yhden vuoden aikana joka ainoa päivä 100 000 euroa tunnissa, 1 600 euroa minuutissa. Aika huikea minuuttipalkka!

Antin henkilökohtaiset verotettavat tulot eivät ole olleet missään suhteessa hänen omaisuutensa kasvun vauhtiin. Siihen on yksinkertainen syy: Koneen osingot Antille on maksettu Antin itsensä sijasta Holding-Manutakselle ja Security Tradingille.

Kansankapitalismissa pienomistajan rikastumisunelman toteutumisen suurin este on se, että pörssien kautta markkinoita hallitsevat institutionaaliset sijoittajat eli sellaiset rahastot, säätiöt ja sijoitusyhtiöt, jotka pelaavat markkinoilla muilla kuin omilla rahoillaan, siis muiden rahoilla. Niiden on valta ja voima, ja niiden reagointi pörssipäivän tapahtumiin määrää osakkeiden osto- ja myyntihinnat eli pörssikurssit. Osakkeiden hinnanmuodostusprosessia ei voi järjellä selittää eikä millään logiikalla ymmärtää.

Hämmästyttää, että pitkään Suomen rikkaimpana pidetyn Göran ja Louise Ehrnroothin perheen edustajista vain Elsa Fromond esiintyy veroluetteloissa suurituloisena verottomien tai aliverotettujen osinkojen saajana. Muita selityksiä tämän perheen jälkeläisten putoamiselle veronmaksajien kärkijoukosta on vaikea keksiä kuin että he ovat vieneet rahansa ulkomaille, ja voi olla niin, että joidenkin Ehrnroothien nimiä ei esiinny minkään maan verotilastoissa.