Diplomi-insinööri kehitti asteikot netin käytön aiheuttaman ahdistuksen mittaamiseen.

Nyt on voitu ensi kertaa osoittaa, että tietty internet-sisältö aiheuttaa ihmisille ahdistusta − muun muassa pelkoa, huolta, turhautuneisuutta, yksinäisyyttä ja mielipahaa, tiedottaa Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Diplomi-insinööri Santosh Kumar Kalwar kehitti väitöskirjassaan empiirisesti pätevät asteikot ja työvälineet, jotka auttavat tutkijoita ja eri käytännön toimijoita ymmärtämään ja mittaamaan internetissä koettua ahdistusta.

Nuoret alttiimpia ahdistumaan

Väitöstutkimuksessa selvisi myös, että internetin käyttö ja ahdistus vaihtelevat sukupuolen ja iän mukaan. Suomalaisen tilastotiedon valossa nuoret ihmiset ovat ikääntyneempiä alttiimpia kokemaan internet-peräistä ahdistusta.

Useisiin tutkimuksiin ja kokeisiin perustuvan väitöskirjan tärkein saavutus kahden asteikon luominen, suunnittelu ja validointi. Nämä ovat itsearviointiasteikko sekä muokattu internetissä koetun ahdistuksen asteikko.

Väitöstutkimuksessa käytettiin kirjallisia lähteitä sekä kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä internetissä koetun ahdistuksen käsitteellistämiseen ja mittaamiseen.

ILMOITUS

Vaikutukset riippuvat kulttuurista

1990-luvulta alkaen internet on ollut tärkeä osa arkipäiväämme. Sillä on keskeinen rooli henkilökohtaisten asioiden hoitamisessa, tutkimuksessa, viihteessä, akateemisessa maailmassa ja perhe- sekä yhteiskuntaelämässä.

Internetin käytöllä on kuitenkin sosiaalisia vaikutuksia, jotka ovat riippuvaisia sukupuolen, iän, etnisen taustan ja kulttuuristen ominaisuuksien tapaisista ryhmittelyistä. Nämä sosiaaliset tekijät voivat lisätä internetin käyttäjien kokemaa ahdistusta.

DI Santosh Kumar Kalwarin tietotekniikan alan väitöskirja ”Conceptualizing and measuring human anxiety on the Internet” (Internetin käyttäjien kokeman ahdistuksen käsitteellistäminen ja mittaaminen) tarkastetaan 19. kesäkuuta.