Lehtikuva/ Sergei Supinsky

Ukraina on syvässä poliittisessa kriisissä. Yksi syy kriisiin on laaja-alainen korruptio. Mutta on väärin väittää, että Viktor Janukovytšin hallinto menetti valtansa nimenomaan korruption vuoksi.

Tätä väitettä on mahdollista arvioida kahden Transparency Internationalin tuottaman korruptiomittarin avulla. Ne ovat Corruption Perception Index (CPI) ja Global Corruption Barometer (GCB). CPI perustuu eräiden kansainvälisten järjestöjen asiantuntija-arvioihin. GCB taas perustuu edustaviin kansalaiskyselyihin.

Molemmat mittarit ovat tuottaneet tietoa myös Ukrainasta.

Jaksolla 1998–2011 CPI:n saamat arvot jakautuivat välille 0–10 pistettä siten, että 0 merkitsi täysin korruptoitunutta julkista sektoria, 10 täysin puhdasta julkista sektoria. Vuodesta 2011 lähtien CPI:n pistemäärät on venytetty välille 0–100 pistettä.

Koko CPI:n mittaushistorian ajan Ukrainan julkinen sektori on ollut yksi Euroopan korruptoituneimmista. Jaksolla 1998–2011 Ukrainan pisteluvut olivat haarukassa 1,5–2,8 pistettä kymmenestä, täydellistä puhtautta kuvaavasta luvusta. Vuosina 2012 ja 2013 Ukrainan pisteet olivat 26 ja 25 pistettä sadasta.

ILMOITUS

Mitään olennaista muutosta parempaan tai huonompaan ei CPI:n perusteella voi esittää.

Hieman ongelmallisemman tulokset tuottaa toinen mittarimme, GCB, joka perustuu suoraan kansalaispalautteeseen sellaisista instituutioista kuin puolueet, liike-elämä, media ja viranomaiset. Vuodesta 2009 lähtien näissä instituutioissa on tapahtunut pientä muutosta parempaan.

On vaikea sanoa, missä määrin tämä johtuu Janukovytšin helmikuussa 2010 aloittaneesta hallituksesta. Mutta täysin pohjaa vailla on väite, jonka mukaan Ukrainan korruptoituneisuus on seurausta Janukovitsin hallinnosta. Niin kuitenkin yleisesti väitetään.

Eikö olisi aika tunnustaa tosiasiat? Ukrainan korruptio ei ole seurausta Janukovytšin hallinnosta. Se oli ennen hänen hallintoaan ja jatkuu myös hänen jälkeensä. Niin jää myös oligarkkien valta, jota itse pidän demokratian suurimpana uhkana alueella.

On myös syytä huomata, että monet Euraasian ”-stanit” ja kaikki sotatilassa tai sodan kaltaisissa olosuhteissa elävät Lähi-Idän maat ovat vielä Ukrainaakin korruptoituneita maita – mittavasta ja pitkäaikaisesta länsiavusta huolimatta.

Ja osittain myös sen takia.