Lehtikuva/ Antti Aimo-Koivisto

Kokoomus ja vihreät ykkössuosikit Allianssin kyselyssä, vasemmistoliitolle 7 prosenttia.

Puolet nuorista aikoo äänestää eurovaaleissa, kertoo Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n TNS Gallup Oy:lla teettämä kyselytutkimus. Ehdokkaan ikä tai sukupuoli eivät vaikuta nuorten ehdokasvalintaan, vaan nuoret äänestävät ehdokasta, joka ajaa heille tärkeitä asioita.

Tutkimukseen osallistui 1 054 iältään 16–29-vuotiasta nuorta.

Varsinaisia äänestysaikeita ja puolueiden kannatusta kysyttiin vain äänestysikäisiltä eli 18 vuotta täyttäneiltä. Kyselyn mukaan eurovaaleissa vihreiden nuorisokannatus on 17 prosenttia, kokoomuksen 14 ja perussuomalaisten 10. Vasemmistoliitto sai 7 prosentin kannatuksen, keskusta 5 ja SDP vain 4 prosenttia. Muut saivat enintään 2 prosenttia.

SDP:n heikko nuorisokannatus korostuu, kun kyselyssä selvitettiin myös sitä, miten varmasti eri puolueiden kannattajat aikovat äänestää. Varmimpia olivat kokoomuslaiset ja demarit, joista 74 prosenttia aikoo äänestää.

Vasemmistoliiton kannattajista äänestämään on menossa 58 prosenttia.

ILMOITUS

Alle puolet äänestää

Vaikka nuorten äänestysaikeet ennakoivat kasvua heidän äänestysaktiivisuuteensa eurovaaleissa, todellinen äänestysprosentti jää tyypillisesti noin kymmenen prosenttiyksikköä äänestysaikeita matalammaksi. Näin ollen vain noin 42 prosenttia nuorista äänestäisi eurovaaleissa, mikä sekin olisi enemmän kuin viimeksi.

– On hienoa, että nuoret aikovat äänestää eurovaaleissa. Demokratian kannalta on olennaista, että uurnille saadaan kaikenikäisiä. Kotien ja koulujen rooli on merkittävä, jotta nuoret saadaan innostettua äänestämään, Allianssin puheenjohtaja Eero Rämö toteaa.

Vaalien ensikertalaiset ovat muita nuoria innokkaampia, sillä 58 prosenttia 18–19-vuotiaista aikoo äänestää.

Sosiaaliryhmistä työväestöön kuuluvista äänestämään aikoo 46 prosenttia, alemmista toimihenkilöistä 50 prosenttia ja ylemmistä toimihenkilöistä 64 prosenttia.

Koulussa ei saa tietoa

Tärkeimmät tiedonlähteet eurovaaleissa nuorille ovat sanomalehdet ja televisio. Koulun merkitys on alhainen. Vain 12 prosenttia nuorista kertoo saaneensa eurovaaleista tietoa koulusta.

Allianssi pitää tutkimuksen tuloksia yhteisenä haasteena kaikille nuorten lähellä oleville aikuisille ja medialle. Nuorten äänestysaikeet on mahdollista saada nousuun.

– On välttämätöntä, että vaaleista ja niiden merkityksestä keskustellaan oppilaitoksissa ja kodeissa tämän ja ensi viikon aikana. On myös tärkeää, että media käsittelee vaaleja nuoria kiinnostavista näkökulmista ja nostaa esille niin puolueiden kuin ehdokkaidenkin kantoja nuoria kiinnostavista vaaliteemoista, puheenjohtaja Eero Rämö toteaa.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on 121 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä.