Euroopan unioni 2014 Euroopan parlamentti

Ahkeruus ja tunnollisuus lisäävät mepin vaikutusvaltaa.

Puolueet eivät ole juuri vaivautuneet kääntämään Euroopan unionissa toimivien ylikansallisten puolueidensa ohjelmia suomeksi. Havainnostaan kertoi Tampereen yliopiston valtiotieteen professori Tapio Raunio Ulkopoliittisen instituutin meppiehdokkaiden vaalitentissä tiistaina.

– Poikkeuksena tästä oli vihreiden ja keskustan nettisivut Raunio kertoo.

Kotimaiset meppiehdokkaat ovat kotimaisten puolueidensa edustajia äänestystilanteessa. Euroopan unionissa toimivien ylikansallisten puolueiden ohjelmat saattavat erota jonkin verran kotimaisista puolueista. Äänestäjälle olisi tärkeää saada tietää, mihin europuolueeseen meppi sijoittuu Brysseliin päästyään.

– Demokratian puolesta myös europuolueiden ohjelmien kääntäminen suomeksi on tärkeä kysymys, Raunio toteaa.

Ryhmittymän valinta voi olla mepillekin vaikeaa, sillä täysin vastaavaa ryhmää ei ole. Toisaalta europuolueiden sisällä voi olla suuriakin mielipide-eroja, joista edustajat käyvät keskustelua.

ILMOITUS

Meppi seuraa omia arvojaan

Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Tuomo Iso-Markun mukaan neljä viidestä mepistä äänestää oman europuolueryhmänsä mukaisesti.

– Tutkimuksen mukaan mepille ei ole äänestyksissä tärkeää, mitä kansallisuutta hän edustaa, vaan linjaukset menevät oikeisto – vasemmisto, integraatio – ei-integraatio -teemoilla, Iso-Markku toteaa.

Esimerkkinä hän mainitsee rikkidirektiivin, jonka parlamentti hyväksyi äänin 606-55.

Suomalaisista mepeistä neljä äänesti puolesta ja kahdeksan vastaan.

– Seitsemän suomalaista äänesti oman europuolueryhmänsä linjaa vastaan, Iso-Markku havainnollistaa.

Mepit voivat valita kantansa henkilökohtaisten arvojensa mukaisesti. Iso-Markku antaa esimerkin vihreiden edustajan äänestyksestä, joka koski yrityskuljettajien työaikaa.

– Kaikki äänestivät oman ryhmänsä kannan mukaisesti. Vihreät äänestivät Suomen hallituksen kantaa vastaan, vaikka itse istuivat hallituksessa.

Tutkijan mukaan kaikkein uskollisimpia omalle europarlamenttipuolueelleen olivat vihreät ja sosialidemokraatit.

Iso-Markun mukaan aktiivisuus ja tunnollisuus antavat mepille mahdollisuuden vastuulliseen asemaan omassa ryhmässään. Tämä puolestaan tuo mepille vaikutusvaltaa.

Aktiivinen saa asioita eteen päin

Meppiehdokkailta kysyttiin paneelikeskustelussa, miten he yhdistävät kansalliset ja eurooppalaiset tavoitteet.

– Suomalaisten asiat hoituvat parhaiten niin, että meppi on aktiivinen oman ryhmänsä jäsen, europarlamentaarikko Riitta Myller (sd.) toteaa.

Vasemmistoliiton Annika Lapintie kertoi ryhmittyvänsä GUE/NGL -puolueessa toimivaan Pohjolan Vihreä Vasemmisto -ryhmään, jonka jäsenet jakavat saman arvomaailman sekä näkemyksen hyvinvointivaltiosta.

Kokoomuksen meppiehdokkaan Petri Sarvamaan mukaan toimimalla valiokunnissa pääsee ajamaan isänmaan asiaa.

– Ryhmä seuraa valiokunnan esittelijää, jolloin hän edustaakin 270 meppiä, EPP:ssä toimiva Sarvamaa kertoo.

Kristillisdemokraattien listalta mepiksi pyrkivällä Laura Peuhkurilla ei ole kansanedustaja- tai meppitaustaa. Hän tunnusti eurooppalaisen EPP-puolueen olevan integraatiokysymyksissä eri linjoilla kuin kristillisdemokraatit.

– Muuten EPP:n kannat ovat linjassa kristillisdemokraattien kanssa, Peuhkuri sanoo.

Kuva Euroopan unioni 2014 Euroopan parlamentti