Eläkeläiset ry. tuomitsee eläkeyhtiöiden veroparatiisikytkökset.

Eläkeläiset ry:n toiminnanjohtaja Hannu Partanen pitää työeläkeyhtiöiden sijoituksia veroparatiisirahastoihin hyökkäyksenä suomalaista työtä ja yrittämistä vastaan.

– Kun eläkerahastot seikkailevat veroparatiiseissa suurten tuottojen perässä, ne syövät suomalaisen yhteiskunnan veropohjaa. Ne kampittavat Suomeen rehellisesti veroja maksavien yritysten toiminnan ja kilpailun edellytyksiä ja työllistämisen mahdollisuuksia.

Partanen pitää toimintaa tuomittavana. Se palvelee vain eläkeyhtiöiden sijoitustoiminnasta vastaavien omia lyhytaikaisia optiotoiveita. Pitkällä aikavälillä se toimii eläkkeensaajien etuja vastaan, kun se rapauttaa suomalaisen yhteiskunnan perustaa.

Partasen mielestä lakisäteisestä työeläketurvasta huolehtivilta eläkeyhtiöiltä on edellytettävä poikkeuksellisen suurta avoimuutta, vastuullisuutta ja korkeiden eettisten periaatteiden noudattamista sijoitustoiminnassaan.

– Siihen ei sovi veroparatiiseissa huseeraaminen eikä aggressiivista verosuunnittelua tekeviin yhtiöihin sijoittaminen. Lakisääteistä tehtävää toteutettaessa on katsottava yhteiskunnan kokonaisetua ja sen myötä nykyisten ja tulevien eläkkeensaajien etua.

Kansalaisjärjestö Finnwatchin tiistaina julkistaman selvityksen mukaan työeläkevaroja on sijoitettu veroparatiiseihin rekisteröityihin rahastoihin vähintään 37 miljardin arvosta. Joidenkin työeläkelaitosten rahastosalkuista veroparatiisirahastot muodostavat jopa 60–70 prosenttia. Rahastojen kokonaisarvo on tällä hetkellä 162 miljardia euroa.