Aleksi Vienonen

Viikon kysymys

EU:n talouskurin vaikutuksia miesten ja naisten palkkaeroihin pohdittiin keskiviikkona seminaarissa Aalto yliopistossa Helsingissä. Seminaarin järjestivät Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunta.

Onko eurolla sukupuolta, Itä-Suomen yliopiston professori Eeva Jokinen?

– Yhteiskunnallisena instituutiona eurolla on ainakin sukupuolivaikutuksia.

Onko naisen euro Euroopassakin pienempi kuin miehen euro?

– On ja ero on sitkeä. Se ei kuitenkaan riipu vain yhdestä syystä. Taustalla on historiallisia syitä ja yhteiskunnalliseen vallankäyttöön liittyviä syitä, jotka kertautuvat. Kun naisilla on ollut vähemmän valtaa, heidän on ollut vaikea vaatia enemmän palkkaa.

ILMOITUS

– Taustalla on myös kulttuurisia seikkoja. Helposti ajatellaan, että kaikki naisethan osaavat luonnostaan hoitaa ihmisiä tai opettaa pieniä koululaisia ja että naisten duunit eivät ole niin vaikeita, että niistä pitäisi maksaa hyvää palkkaa.

Onko talouskriisi vaikuttanut eri tavalla miehiin ja naisiin?

– En tiedä, onko sitä vielä edes tutkittu. EU:n yritykset hoitaa talouskriisiä talouskurilla vaikuttavat eri tavoin. Kun keskeinen keino on julkisen talouden menojen pienentäminen, se vaikuttaa erityisesti naisvaltaisiin hoiva- ja opetusaloihin.

– Palkkoja pyritään todennäköisesti myös alentamaan käyttämällä vuokratyövoimaa. Tähän ilmiöön kuuluvat myös ulkomainen työvoima ja piipputeollisuudesta pois potkittu, huonommin koulutettu miesporukka, jota yritetään ohjailla näihin alipalkattuihin hoivatöihin.

Mitä EU:ssa pitäisi tehdä, että palkkatasa-arvo paranisi?

– Ainakin pitäisi miettiä vakavasti, onko kiristämispolitiikka ainoa mahdollinen tapa talouskriisistä selviämiseksi. Pitäisi tehdä löysempiä ratkaisuja tai ainakin puhua siitä, ettei meidän politiikkamme ole vaihtoehdotonta.

– Tarvitaan lisää joustovaraa myös sukupuolten välisiin neuvotteluihin.