All Over Press

Finanssikapitalismi. Nyt!

On kummallista, että suomalaisten ei kannata omistaa Suomessa sellaista, mitä ulkomaisten omistajien kannattaa omistaa.

Ulkomaille on myyty muun muassa autokatsastusyhtiöitä, parkkihalleja, perintäfirmoja, sähköverkkoja, pörssi ja puolet pörssiyhtiöiden osakkeista. Kaivostoiminta on pääosin ulkomaisessa omistuksessa, eivätkä suomalaiset omista enää edes tulitikku- tai jäätelötehtaitaan.

Nyt ollaan yksityistämässä terveyspalveluja ja hoivaa ulkomaisiin käsiin.

Lääkärit privatisoinnin etulinjassa

Hyvässä tapauksessa keikkalääkäri puhuu potilaan kanssa samaa kieltä, mikä helpottaa kanssakäymistä. Aina ei yhteistäkieltä ole.

Lääkärit ovat yhteiskunnan kalliisti kouluttamia terveysalan toimitsijoita. Koko ammattikuntaa ei kuitenkaan pidä syyllistää siitä, jos osa lääkäreistä on ahneita pirulaisia, jotka ovat yhteiskunnalle kiittämättömiä siitä, mitä he ovat siltä ilmaiseksi saaneet. Suurin osa lääkäreistä on kunniallisia kansalaisia, mutta nyt ei puhuta heistä.

Suomen julkista terveydenhuoltoa täydentävät yksityiset lääkäriasemat ja muut alan palvelut. Systeemi on hyvä niin kauan kuin julkiset palvelut toimivat ja ovat kaikkien kansalaisten ulottuvilla. Rengit ovat kuitenkin ottamassa isännän roolin. Kun lääkärit eivät hakeudu töihin terveyskeskuksiin, sairaille ei jää julkisten palvelujen vaihtoehtoa.

Etelä-Savossa elämäntyönsä tehnyt lääkäri Tauno Halonen nosti Puumala-lehdessä kissan pöydälle. Häntä harmitti Suomen terveyskeskusten hädänalainen tilanne ”koko ammattikunnan rappeutuvan moraalin puolesta”.

ILMOITUS

Hän kysyy, ”eikö kukaan voi tehdä mitään sille, että ulkomailla rekisteröidyt lääkärifirmat ryöstörahastavat lääkäripulassa kamppailevia kuntia ja sairaiden ihmisten kustannuksella tehdyt voitot viedään Suomesta veroparatiiseihin?”

Privatisointia julkisen
vallan ajatuspajasta

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden rahasto Sitra, joka rahoittaa valtion puolesta uutta yritystoimintaa, on merkillinen sekasikiö julkista ja yksityistä liiketoimintaa.

Se on ulkoistanut (suurten) rahojensa sijoitustoiminnan yksityisille yhtiöille, joita johtavat Sitran entiset työntekijät. Tällainen ulkoistettu rahoittaja on Terveysrahasto Oy, joka ”tukee suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän rakennemuutosta edistämällä järkevien toiminatamallien käyttöä.”

Rakennemuutos merkitsee tässä yhteydessä terveyspalvelujen tuottojen siirtämistä yksityisen voitontavoittelun mustaan aukkoon.

Käytännössä Terveysrahasto Oy:n varoja hallinnoivat entiset sitralaiset Vesa Lehtomäki ja Pasi Lehtinen omistamansa Korona-Invest Oy:n lukuun. He syövät kuormasta pari sataa tuhatta euroa vuodessa per ukko riippumatta siitä, tekeekö Terveysrahasto Oy voittoa tai tappiota. Varsinainen tilipäivä rahastoliiketoiminnassa on kuitenkin aina se hetki, kun rahasto puretaan ja sen varat jaetaan sijoittajille. Siihen asti rahaa kerätään Terveysrahastoon maksimoimalla privatisoimistuottoja.

Sitran hallintoneuvostona toimivat eduskunnan pankkivaltuutetut eivät 525 euron kuukausipalkallaan ole joutaneet tuntemaan huolta tällaisesta yksityistetystä julkisten varojen hallinnoimisjärjestelmästä.

Kaupallista
lääkäripalvelua

Rakennemuutoksen varjolla tehtävästä rahastuksesta on hyvä esimerkki Jokilaakson Terveys Oy:n tapaus.

Sitran ja muiden rahaston osakkaiden rahoista sijoitettiin 20 000 euroa tämän koko Jämsän alueen kattavasta terveydenhuollosta vastaavan yhtiön osakepääomaan. Pari kuukautta myöhemmin Terveysrahasto Oy möi osuutensa 800 000 eurolla yksityiselle lääkärifirmalle Pihlajalinnalle, joka sai kaupan ansiosta enemmistön (51 %) Jokilaakson Terveyden osakkeista – ja vallan periä sijoittamansa rahat takaisin Jämsän seudun sairailta.

Sama Pihlajalinna, jonka omistavat rahastoyhtiö Sentica Partnersin (56 %) ja sen omat lääkärit, osti vuonna 2012 Leena Niemistön omilta lääkärikollegoiltaan ostamistaan osakkeista kootun paketin mukana määräysvallan Dextra Oy:ssä. Sen kaupan seurauksena Niemistö oli myyntivoittotuloillaan kyseisen vuoden veroäyrikuningatar. Isot rahat – ja pienet verot – saadaan aina omistusten realisoimisen yhteydessä.

MedOnen
keikkalääkärit

MedOne, Mehiläinen ja Suomen Terveystalo ovat alan suurimpia yksityisiä yrityksiä, jotka työllistävät pää- tai sivutoimisesti lähes kolmanneksen Suomen lääkäreistä. Ne ovat ruotsalaisomistuksessa, jossa on kyseenalaistettu niiden veromoraali.

Keikkalääkäritoimintaan erikoistunut MedOne on ruotsalaisen Attendon omistama ja siihen fuusioitu reppufirma. Se myy yksityistämisen paineessa toimiville kunnallisille terveyskeskuksille lääkäripalveluja, joita laki määrää kunnat hoitamaan mutta joita lääkärit eivät ole valmiita tekemään kunnan viroissa. Keikkalääkäreiksi kelpaavat myös kokemattomat lääketieteen kandit, ja onpa MedOne myynyt terveyskeskuksille myös valelääkärin palveluksia. Kun hän lähtee toiselle paikkakunnalle, kaikki hänen hoitamansa potilassuhteet jäävät tilapäisiksi. Hyvässä tapauksessa keikkalääkäri puhuu potilaan kanssa samaa kieltä, mikä helpottaa olennaisesti kanssakäymistä. Aina ei yhteistä kieltä ole.

MedOne/Attendo houkuttelee lääkäreitä palvelukseensa neuvomalla näille ”verosuunnittelua”, joka on kauniimpi nimi veronkierrolle. Sen tytäryhtiö Terveyden Tuottajat Oy opettaa lääkäreitä hajauttamaan tulonsa täysverotettuihin ansiotuloihin ja aliverotettuihin pääomatuloihin.

Yhtiön perustaneet neljä lääkäriä ovat netonneet omistamisella kaksi kertaa. Ensin he möivät vuonna 2004 yhtiöstään puolikkaan sijoitusyhtiö Sponsorille, ja siinä kaupassa Pertti Karjalainen sai aliverotettua pääomatuloa 8 miljoonaa, Sami Martinkauppi 7 miljoonaa ja Veli-Matti Riihimäki 7 miljoonaa. Kun toisen puolikkaan osti heiltä Attendo, siinä kaupassa Pertti Karjalainen sai aliverotettua pääomatuloa 22 miljoonaa, Veli-Matti Riihimäki 16 miljoonaa, Sami Martinkauppi 9 miljoonaa ja Antti Yli-Korkala 5 miljoonaa euroa.

Mehiläinen
veroparatiisissa

Vanhan Mehiläisen omistajia olivat suomalainen sijoitusyhtiö Capman ja Sitra, jotka möivät sen ruotsalaiselle Ambea-konsernille. Sen pääomistaja on nykyisin Triton-niminen yhtiö Englannin kanaalin veroparatiisissa Jerseyn saarella.

Mehiläisen tunnetuksi tullut veronkierto perustui siihen, että se maksoi emoyhtiölleen konserniavustusta, jolla katettiin sen muilta saman konsernin yhtiöltä ottamien ylikorkoisista lainoista syntyneitä tappioita. Sillä tavalla kymmenien miljoonien eurojen voitot pimitettiin Suomen verottajalta. Julkisen kritiikin paineessa Mehiläinen joutui ilmoittamaan lisäävänsä veronmaksua Suomeen.

Ambean toimitusjohtaja Matti Bergendahl nousi vuonna 2010 tulonsaajien eliittiin 2,6 miljoonan euron ansio- ja 3 miljoonan pääomatuloilla. Hän on yhdessä muiden yhtiön johtajien (ja Ambean hallituksen puheenjohtajan, optiomaakari Mikael Liliuksen) kanssa ostanut Mehiläisen omistavan luxemburgilaisen holding-yhtiön osakkeita odottamaan sinne edelleen siirrettävien Mehiläisen voittojen kasvua. Niiden osakkeiden realisoimisesta syntyvät pääomatulot ilmoitetaan aikanaan Suomen verottajalle – tai sitten ei.

Terveystalo kutonut omistusverkon

Sama englantilainen Bridgepoint, joka omistaa autoja katsastavan A-Katsastuksen, omisti muutaman vuoden ajan myös ihmisiä katsastavan Suomen Terveystalon. Vuonna 2013 se möi Terveystalon ruotsalaisten Wallenbergien perustamalle EQT:lle, ja omistuspohjan laajennukseen osallistuivat myös suomalaiset työeläkeyhtiöt.

Bridgepoint oli järjestänyt omistuksensa, jolla se imi suomalaisten sairaiden maksamat voitot ulkomaille, pitkän kaavan mukaan. Emoyhtiö oli Terveystalo Healthcare Holding, joka omisti Star Healthcaren, joka omisti Suomen Terveystalo Oy:n. Star Healthcare oli ottanut satoja miljoonia euroja velkaa Terveystalo Healthcare Holdingilta, joka taas oli ottanut velkaa Bridgepointilta. Terveystalon voitot kierrätettiin maasta ulos luxemburgilaisen European Healthcare -holding-yhtiön kautta.

Kun Bridgepoint möi Terveystalon EQT:lle, sen omistus-, velansiirto- ja veronkiertorakenne tuli, jos mahdollista, entistäkin monimutkaisemmaksi.

Uusi omistaja oli säilyttänyt Terveystalon hallinnointia varten Bridgepointilta perityt yhtiöt ja niiden lisäksi oli omistamiseen tarvittu vielä kaksi uuttakin yhtiötä Lotta Holding I Oy ja Lotta Holding II Oy. Sijoittajia edustava EQT VI-rahasto oli rekisteröity Englannin kanaalin verokeitaaseen Lotta Holding Guernsey Limitedin nimellä, ja ”kansainvälisten sijoittajien vaatimuksesta” oli perustettu vielä kolme muuta omistusyhtiötä Lotta Holding I, II ja III.

Terveystalo ilmoittaa kotisivuillaan, että ”Terveystalo-konserni tai sen tytäryhtiöt eivät ole maksaneet voittoja, osinkoja, korkoja tai konserniavustuksia ulkomaille, ja Terveystalo maksaa kaikki veronsa Suomeen”.

Edellä mainittujen yhtiöiden sekamelskassa sana ”kaikki” kuulostaa epäuskottavalta, mutta joka tapauksessa se on osoitus median nostattaman julkisen keskustelun voimasta. Palveluja myyvät yhtiöt ovat allergisia julkiselle veronkiertokritiikille.