UP/Birgitta Suorsa

Futurice kokeilee heimomallia

Konsultti- ja ohjelmointiyritys Futurice Oy luopui perinteisestä esimiesmallista. Tammikuussa työntekijät äänestivät, kenen päällikön alaisuudessa he haluavat työskennellä.

– Seinällä oli kuvat ihmisistä, ja luettelo heidän meneillään olevista projekteista. Työntekijät merkitsivät, mihin heimoon he haluavat liittyä, Hanno Nevanlinna kertoo.

Hän vastaa Futuricessa työkulttuurista.

Päällikköehdokkaat nauttivat Nevanlinnan mukaan työyhteisössä laajaa luottamusta. Kun vaalit olivat ohi, firmaan oli syntynyt viisi heimoa.

– Kussakin heimossa on 30–60 henkilöä. Päätimme, että niissä voi olla useampi heimopäällikkö, 3–4 henkilöä. Jokainen valitsi itse, kuka on hänen esimiehensä eli heimopäällikkönsä.

Siirtyminen uuteen toimintamalliin sujui helposti, koska edellisen kolmen vuoden aikana kullakin työntekijällä oli yrityksen sisällä oma mentorinsa. Työyhteisö oli oppinut uusia toimintatapoja, ja esimiehen työmäärä oli keventynyt.

ILMOITUS

Tiimeihin erilaista osaamista

Aiemmin Futuricessa kullakin esimiehellä oli alaisuudessaan 10–15 työntekijää. Silloin projekteihin piti ”lainata” toisen ryhmän työntekijöitä.

– Nyt heimosta löytyy alusta lähtien kaikki tiimin tarvitsema osaaminen, Nevanlinna havainnollistaa.

Ohjelmoijien ja käyttöliittymäsuunnittelijoiden lisäksi 4–5 hengen tiimissä voi olla esimerkiksi projektisuunnittelijoita ja bisneskonsultteja.

Kun tiimit ovat itseohjautuvia ja niissä on kuhunkin projektiin tarvittava tieto, mihin heimopäälliköitä ylipäätään tarvitaan?

– He hoitavat muun muassa myyntiä, resursointia, seuraavat tulosta ja välittävät työntekijöille tietoa. He toimivat heimon eteen ja jakavat työt keskenään.

Luottamuksen ilmapiiri

Vajaa kuukausi sitten uudeksi heimopäälliköksi valittu analyytikko Janne Kääriäinen kertoo aloittavansa avoimin mielin.

– Jokaiselle heimolle on annettu mahdollisuudet kehittää tekemistä, tietenkin tietyin reunaehdoin. Pääsen vaikuttamaan millaiseksi meidän heimomme kehittyy ja mikä on tarjoamme palvelu.

Kääriäinen muistuttaa, että tekemisen ”fiilis” välittyy ulkopuolelle.

– Tyytyväiset ihmiset tekevät laadukasta työtä. Nyt kun pöly on laskeutunut, tämä vaikuttaa ihan lupaavalta. Nähdään, että tässä on mahdollisuus tehdä asioita paremmin.

Valintansa heimopäälliköksi Kääriäinen arvelee perustuvan aiempaan esimieskokemukseensa muista työpaikoista.

– Ehkä aiemmissa työpaikoissa oli kaitseva ilmapiiri, täällä ehkä enemmän luottamuksellinen ja avoin.

Nevanlinna tähdentää, että yksi yrityksen arvoista on luottamus.

– Kun ihmiselle antaa riittävästi informaatiota ja luottaa heihin oikeasti, he toimivat luottamuksen arvoisesti.

Yrityksen päätöksenteossa käytetään 3×2-mallia.

– Mitä tahansa päätöksiä tehdäänkin, päätös pitää pohtia kolmelta kantilta eli miten päätös vaikuttaa kollegoihin, miten asiakkaisiin ja miten firmaan sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä, hän kertoo.

Useimmiten päätös on ollut oikea.

– Jos päätös osoittautuu huonoksi, täytyy oppia, miten seuraavalla kerralla otetaan eri tekijät huomioon.