Professori Pertti Koistinen arvostelee tuoreessa työelämän käsikirjassaan tarjontakeskeistä työllistämispolitiikkaa ja pureutuu työelämän muutoksiin.

Työ, työvoima ja politiikka -teos tarjoaa tietoa työmarkkinoista, työurista, tulonjaosta ja sosiaalisista oikeuksista.

Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori ja sosiaali- ja työpolitiikan asiantuntija Pertti Koistinen tekee kirjassaan seikkaperäisesti selkoa työmarkkinoiden rakenteesta ja toiminnasta. Hän valottaa työllisyyteen, työttömyyteen ja tulonjakoon vaikuttavia taloudellisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä sekä analysoi poliittisia keinoja, joilla niihin on pyritty vaikuttamaan.

Koistinen ottaa kantaa ajankohtaiseen keskusteluun ehdottamalla, että nykyisin palkkatyöhön rajautuvaa työn määritelmää tulisi laajentaa koskemaan kaikkea yhteiskunnallisesti hyödyllistä työtä. Koistinen tarkastelee muuttuvia työmarkkinoita myös työntekijöiden näkökulmasta.

Teoksessa määritellään myös työvoimapolitiikan keskeiset käsitteet ja teoriat, minkä vuoksi se soveltuu korkeakoulujen oppikirjaksi ja työvoimapolitiikan käsikirjaksi esimerkiksi päättäjille.

Teos julkaistaan tänään 7. huhtikuuta Helsingissä.