Oppivelvollisuuden pidentäminen ja omaishoidon lisääminen vaikuttavat eri tavoin naisten ja miesten elämään.

Hallitus sopi elokuussa 2013 rakenneuudistusohjelmasta. Ohjelman tarkoituksena on talouden vahvistaminen ja kestävyysvajeen umpeen kurominen. Rakennepoliittisia uudistuksia konkretisoitiin myös viime viikon kehysriihessä.

Tasa-arvoasian neuvottelukunta (TANE) muistuttaa, että uudistuksilla on sukupuolivaikutuksensa.

Hallituksen rakennepaketti ja sukupuolten tasa-arvo -seminaarissa pohditaan, mitä vaikutuksia rakennepoliittisen ohjelman toimenpiteillä on sukupuolten tasa-arvoon.

Hyötyvätkö pojat oppivelvollisuusiän nostamisesta? Kaatuuko vanhusten laitoshoidon vähentäminen naisten niskaan?

– Seminaarin teemoja on tärkeä pohtia sukupuolten tasa-arvon kannalta. Tiedämme esimerkiksi, että valtaosa omaishoitajista on naisia, toteaa TANE:n puheenjohtaja Jukka Relander.

ILMOITUS

– Jos omaishoidon merkitys kasvaa vanhustenhoidossa, sillä on suuri vaikutus erityisesti naisten elämään.

Koulutuserot ovat kasvussa

Miehiä koskevat tasa-arvokysymykset ovat olleet TANE:ssa pitkään esillä, sillä TANE:n Miesjaosto on toiminut vuodesta 1988 lähtien.

TANE:ssa on keskusteltu viime aikoina paljon siitä, että koulupudokkaissa on enemmän poikia. Hallituksen rakennepaketin päätös nostaa oppivelvollisuusikää 17 ikävuoteen voi siis parantaa erityisesti poikien asemaa.

Erityisesti matalasti koulutettujen miesten asema on Jukka Relanderin mukaan hankala.

– Teollisia työpaikkoja on hävinnyt ja häviää edelleen kovaa vauhtia. Sukupuolten väliset koulutuserot ovat kasvussa ja eriytyminen alkaa heti peruskoulun jälkeen.

Eläkeiän nostaminen ei riitä

Seminaarissa esiin nostettujen päätösten lisäksi myös muita hallituksen rakennepoliittisia uudistuksia on TANE:n mukaan tarkasteltava sukupuolinäkökulmasta.

Rakenneuudistusten tavoitteena on esimerkiksi pidentää työuria.

Miten nuoret naiset ja miehet pääsevät työelämään kiinni? Miten lastensaanti vaikuttaa naisten ja miesten työelämään? Miten miehet ja naiset jaksavat työelämässä eläkeikään asti ja mahdollisesti sen yli? Miten työnantajat suhtautuvat eläkeikää lähestyvän naisen tai miehen palkkaamiseen ja työssäkäyntiin?

– Pelkkä eläkeiän nostaminen ei riitä, jos haluamme pidentää miesten ja naisten työuria. Tarvitsemme myös oikeudenmukaista palkkausta, vanhempainvapaiden uudistamista ja työsuhteiden laadun parantamista, Jukka Relander sanoo.

Hallituksen rakennepaketti ja sukupuolten tasa-arvo -seminaari keskiviikkona 2.4.2014 klo 12.15 alkaen tiedekeskus Heurekassa Vantaalla. Seminaarin järjestävät tasa-arvoasiain neuvottelukunta ja Vantaan kaupunki yhteistyössä Helsingin ja Espoon tasa-arvotoimikuntien kanssa.