Naisasialiitto Unionin jäseniksi hyväksytään jatkossa kaikki naiset itsemäärittelyä kunnioittaen.

Naisasialiitto Unioni päätti kevätvuosikokouksessaan, että yhdistys hyväksyy jäsenikseen edelleen vain naiset. Esitys jäsenyyden avaamisesta kaikille kaatui äänin 59-24.

Samalla Unioni virallisti voimassa olleen käytännön, jonka mukaan järjestössä kunnioitetaan kunkin omaa määrittelyä sukupuolestaan. Sotu-tunnuksia ja juridista sukupuolta ei liittyessä kysellä.

Naisasialiitto Unionissa on keskusteltu usean vuoden ajan järjestön jäsenyyden määritelmästä ja mahdollisuudesta avata jäsenyys kaikille sukupuolesta riippumatta.

– Päätöksemme lähtee siitä, että yhteiskunnassamme on yhä sosiaalinen ja poliittinen ryhmä nimeltä naiset, sanoo järjestön puheenjohtaja Katju Aro.

– Tiedostamme, että feministejä on järjestön ulkopuolellakin ja että monet miehet olisivat halukkaita ja valmiita tulemaan mukaan feministiseen työhön.

ILMOITUS

– Mutta uskomme, että feministisissä järjestöissä toimintaa voidaan järjestää erilaisista lähtökohdista. Naisasialiitto Unioni päätettiin toistaiseksi pitää naiserityisenä tiloiltaan ja toiminnaltaan.

Naiserityisyydelle yhä tarve

Kysymys jäsenyydestä liittyy laajempaan keskusteluun nykyfeminismistä ja aloite jäsenyyden avaamiseen tulikin järjestön sisältä.

– On aiheellinen kysymys, voimmeko purkaa sukupuolijärjestelmää, jos keskitymme vain naisten aseman parantamiseen naisten voimin, Katju Aro toteaa.

Merkittävin syy päätöksen taustalla oli järjestön tarve tehdä feminististä politiikkaa yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa tietty sukupuolisokeus ja antifeminismi on vallannut tilaa tasa-arvopolitiikassa.

Lisäksi Unioni pitää tärkeänä ylläpitää naiserityisiä tiloja, joita on Suomessa erittäin vähän.

– Hyvinkin erilaiset naiset jakavat edelleen monia samoja yhteiskunnallisia esteitä ja myös tiettyjä sosiaalisia kokemuksia. Haluamme tarjota paikan, jossa näistä kokemuksista voi puhua ilman vähättelyä, sanoo Aro.

Antirasistinen järjestö

Naisasialiitto Unioni ottaa silti vakavasti sen naiserityisyyttä kohtaan esitetyn kritiikin.

Järjestössä tiedostetaan myös, että perinteiset naisjärjestöt eivät sulje ulos vain miehiä, vaan ne ovat usein olleet myös valkoisten, etuoikeutettujen ja cis-sukupuolisten naisten järjestöjä.

Tähän on pyritty vaikuttamaan viimeaikaisilla päätöksillä. Naisasialiitto Unioni on määritellyt itsensä antirasistiseksi feministijärjestöksi.

Se on sitoutunut aktiivisesti torjumaan etniseen taustaan perustuvaa syrjintää ja edistämään kaikkien naisten osallistumismahdollisuuksia sekä omassa toiminnassaan että ajamissaan asioissa.

Unionin jatkaa naiserityistä toimintaa sukupuolten välisen epätasa-arvon vähentämiseksi, mutta järjestää myös kaikille avoimia tilaisuuksia.

Naisasialiitto Unioni on poliittisesti sitoutumaton feministinen, antirasistinen naisjärjestö, jonka tavoitteina on naisten aseman parantaminen ja sukupuolisyrjinnän poistaminen. Unioni edistää tasa-arvoa, rauhaa ja ekologisesti kestävää elämäntapaa. Unioni julkaisee feminististä Tulva-lehteä.