Lehtikuva/ Thierry Charlier

Hylättävä, jos julkisia palveluja ei turvata tai sopimukseen sisältyy investointisuoja.

– Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä vaatii Suomelta tiukkaa linjaa EU:n ja Yhdysvaltain vapaakauppaneuvotteluissa. Mikäli avoimuutta ei lisätä ja julkisia palveluita turvata, tai sopimukseen sisältyy demokratiaa uhkaava investointisuoja, pitää sopimus hylätä, sanoi ryhmän puheenjohtaja Annika Lapintie keskiviikkona.

Eduskunta keskustelee asiasta pääministerin ilmoituksen pohjalta.

Lapintien mukaan valtioilla on kaikissa tilanteissa oltava oikeus demokraattisesti päättää, mitkä asiat hoidetaan julkisesti ja mitkä järjestetään yksityisillä markkinoilla. Valtioilla pitää myös olla oikeus suojella kansalaisiaan ja ympäristöään lainsäädännöllä. Yrityksille ei pidä antaa mahdollisuutta kiristää ja rahastaa valtioita, joiden lainsäädäntö lähtee yleisestä edusta, eikä suuryritysten edusta.

Pakkoyksityistämistä ja geenimaissia?

Vasemmistoliittoa kauppasopimuksessa askarruttaa moni asia:

Johtaako sopimus pakkoyksityistämiseen ja siihen, että palvelut siirtyvät kansainvälisille yrityksille, jotka vievät voittonsa verokeitaisiin?

ILMOITUS

Vaatiiko sopimus EU-maita hyväksymään geenimaissin tai kloonatun lihan, ja miten torjunta-aineiden käyttöön suhtaudutaan?

Ovatko Suomen työeläkelaitokset suojattuja sopimuksessa?

Kumppanuus kaukana investointisuojasta

Erityisen vaarallisena Lapintie piti pyrkimystä investointisuojan sisällyttämiseen sopimukseen.

– Siinä on helposti investointikumppanuus kaukana, kun suuret kansainväliset yhtiöt moukaroivat korvausvaatimuksillaan unionia ja jäsenmaiden hallituksia, hän varoitti.

Sopimusriitoihin kaavailtua välimiesmenettelyä hän piti sattumanvaraisena ja yrityksiä kansalaisten kustannuksella suosivana.

– Sille siirrettäisiin päätöksentekoa julkisen vallan rajoista, ja sillä olisi oikeus kiistää hallituksen, parlamentin ja kansallisten tuomioistuinten päätökset. Tällainen riitojenratkaisu ei ole oikeudenmukainen eikä demokraattinen.

Oma kanta, tai sopimus nurin

Lapintien mukaan Suomen tulee neuvotteluiden kariutumisen uhallakin pitää loppuun asti kiinni kannastaan, jonka mukaan EU:n ja USA:n vapaakauppasopimus ei saa estää Suomen oikeutta kehittää syrjimättömästi ja perustuslakia noudattaen maamme terveydenhuoltoa, kuluttajansuojaa, työntekijöiden suojelua tai ympäristönsuojelua.

– Sopimus ei myöskään saa vapauttaa sijoittajia niille asetetuista oikeudellisista velvoitteista. Suomen on pidettävä tiukasti kiinni myös vaatimuksesta jakaa neuvotteluista ajantasaista tietoa sidosryhmille ja kansalaisille neuvottelujen eri vaiheissa.

Uhka demokratialle

Kansanedustaja Silvia Modigin mukaan sopimusluonnos nykymuodossaan palvelisi lähinnä monikansallisten yritysten etua.

– Valtioiden mahdollisuutta sääntelyyn heikennetään ja sijoittajille luodaan sopimusluonnoksessa mahdollisuus nostaa kanne valtiota vastaan, jos sen nähdään heikentävän yhtiön mahdollisuuksia tuottaa voittoa. Tällaisia kanteita on tehty maailmanlaajuisesti jo noin 500, joista suurin on vaatinut 114 miljardin korvauksia yksittäiseltä valtiolta.

Kumppanuuden luvataan tuovan EU:lle ja Suomelle talouskasvua ja vientituloja. Modig sanoi, että investointisuoja ja välimiesmenettely ovat kuitenkin merkittäviä uhkia kansalliselle demokratialle.

Euroopan komissio on tulleen kritiikin jälkeen luvannut lisätä sopimusneuvottelujen avoimuutta sekä antaa Euroopan parlamentille mahdollisuuden äänestää sopimuksen lopullisesta hyväksymisestä. Vasemmistoliitto eurovaaliohjelmassaan kuitenkin vaatii, että sopimusneuvotteluista luovutaan.

– On oltava muita tapoja lähentää EU:n ja USA:n markkinoita, kuin omista standardeistamme tinkiminen ja demokratiamme kaventaminen, kiteytti Modig.