Lehtikuva/ Kimmo Mäntylä

Yt-neuvottelut päättyivät, lähes 500 saa lähteä.

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU arvostelee voimakkaasti Itellan irtisanomisia.

Yt-neuvottelut Itella Postin perusjakelussa eli niin sanotussa päiväpostin jakelussa ovat päättyneet. Vakituisesta henkilöstöstä irtisanotaan 495 työntekijää. Lisäksi työ osa-aikaistuu enintään 180 kokoaikaisella henkilöllä. Työtä vähennetään näiden lisäksi luonnollisen poistuman, vapaaehtoisten järjestelyjen ja määräaikaisten päättymisten kautta.

Itella-konsernin henkilöstömäärä on noin 26 000. Neuvottelujen piirissä oli 8 170 vakituista henkilöä.

PAU:n mukaan Itella olisi halutessaan voinut käyttää pehmeämpiä keinoja, joilla irtisanomisia ja osa-aikaistamisia olisi voitu välttää.

”Yleispalvelu ei onnistu”

Jäljelle jäävät postinjakajat eivät liiton mukaan tule selviytymään työstään. Postilaki velvoittaa yleispalvelun tarjoajan eli Itellan jakamaan postin koko maassa tasapuolisin ehdoin viitenä päivänä viikossa. Tämä ei liian pienellä henkilömäärällä onnistu. Jakelureittejä jää jakamatta ja asiakkaat kärsivät.

ILMOITUS

– Nyt valtionyhtiö käyttää kovia keinoja ja unohtaa yhteiskuntavastuunsa, liittosihteeri Heidi Nieminen arvostelee.

– Enkä usko, että tässä tilanteessa työntekijöiltä löytyy halukkuutta ylitöidenkään tekemiseen.

Johtaja Anu Punola Itella Postin Palvelutuotannosta perustelee irtisanomisia ja osa-aikaistamisia postialan murroksella ja sähköisen viestinnän vaikutuksella jaettavan postin määrään. Vuonna 2013 kirjeitä ja lehtiä jaettiin yli 100 miljoonaa kappaletta vähemmän kuin aikaisemmin, ja vähenemisen odotetaan kiihtyvän edelleen.

Punolan mukaan postin yleispalvelut turvataan muutoksesta huolimatta. Postinjakelun työvuoroja ja reittejä muutetaan vastaamaan jaettavan postin määrää. Myös jakelutoimipaikkojen sijainnit voivat muuttua.

Laatu heikkenee, kuormitus lisääntyy

PAU:n Niemisen mielestä työvoimavaltaisella alalla Itella päätti vähentää työntekijöitä liian etupainotteisesti.

– Näin suurilla henkilöstövähennyksillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä totuuden ja toteutuneiden lähetysmäärien vähenemisen kanssa. Itella irtisanoo työntekijöitä ikään kuin kaiken varalta toivoen samalla, että alenevat lähetysmääräennusteet toteutuvat.

Jäljelle jääville työntekijöille Nieminen ennakoi vakavia seurauksia. Henkilöstövähennyksillä ja niistä johtuvilla työn kuormittavuuden kasvulla työantaja vaarantaa työntekijöiden terveyden, työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen. Tästä syystä myös postinjakelun laatu heikkenee kaikkien lähetyslajien osalta.

Irtisanottavat työntekijät ovat oikeutettuja muutosturvaan, joka pitää sisällään työsuhteen kestoon suhteutetun rahallisen kertakorvauksen, eläkeratkaisuja sekä lakimääräiset muutosturvaan liittyvät toimenpiteet. Esimerkiksi yli 12 vuotta talossa työskennellyt jakaja saa 6 kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi 6 kuukauden palkkaa vastaavan summan.

PAU:n jäsenet saavuttivat muutosturvan viime syksynä kuukauden mittaisella työtaistelulla.