Tasa-arvoasioista vastaava kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki osallistuu YK:n Naisten aseman toimikunnan (Commission of the Status of Women) istuntoon 10.-13. maaliskuuta New Yorkissa YK:n päämajassa.

Toimikunnan istunnon pääteemana on YK:n vuosituhattavoitteiden toteutumisen onnistumiset ja haasteet naisten ja tyttöjen osalta.

Suomi painottaa keskusteluissa ja oheistapahtumissa sukupuolten välisen tasa-arvon vahvaa huomioon ottamista, kun määritellään YK:n vuoden 2015 jälkeisen kehitysagendan tavoitteita.

Istunnon seurantateemana on naisten ja tyttöjen osallistuminen ja pääsy koulutukseen, tiede- ja teknologia-aloille sekä tasa-arvoinen pääsy työelämään.

Ministeri Arhinmäki käyttää istunnon yleiskeskustelussa Suomen kansallisen puheenvuoron. Yleiskeskustelun aiheena on Pekingin julistus ja toimintaohjelma, joiden tavoitteena on naisten aseman ja arvon vahvistaminen, naisten ihmisoikeuksien toteuttaminen sekä sukupuolten tasa-arvon edistäminen valtavirtaistamalla.

ILMOITUS

Puheenvuorossaan ministeri Arhinmäki kertoo sopimuksen toimeenpanon toteutumisesta Suomen kokemusten perusteella.

Ministeri Arhinmäki osallistuu muun muassa pohjoismaiseen ministeritapaamiseen, jossa keskustellaan sukupuolten välisen tasa-arvon parantamisesta. Lisäksi hän on pääpuhujana kansainvälisen työjärjestön ILOn järjestämässä samapalkkaisuutta käsittelevässä tilaisuudessa.

Arhinmäki esittää avauspuheenvuoron Suomen omassa oheistapahtumassa, Helvi Sipilä -seminaarissa, jonka aiheena on äitiysterveys.

Ministeri tapaa matkan aikana myös muun muassa UN Womenin pääjohtajan Phumzile Mlambo-Ngcukan ja YK:n väestörahaston pääjohtaja Babatunde Osotimehinin.

Toimikunnan istunnon jälkeen ministeri Arhinmäki perehtyy muun muassa Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin residenssiohjelmiin ja osallistuu kulttuurialan toimijoiden tapaamiseen, jonka teemana on luovat alat ja kulttuurivienti.