Naisiin kohdistuvasta väkivallasta ei päästä ilman rahaa. Naisasialiitto Union muistuttaa naisten päivän alla hallitusta asiasta.

– EU:n perusoikeusviraston tuore raportti naisiin kohdistuvasta väkivallasta on karu muistutus siitä, että Suomi on naisille hyvin väkivaltainen maa, järjestö toteaa.

– 47 prosenttia eli lähes puolet suomalaisista yli 15-vuotiaista naisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa ainakin kerran, monet toistuvasti. Naisasialiitto Unioni vaatii hallitukselta konkreettisia toimia väkivallan vähentämiseksi vielä tällä hallituskaudella.

Määrärahoja tarvitaan

Hallitusohjelmassa luvataan toteuttaa vuosille 2010-2015 tehty naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisohjelma. Liitto arvioi, että hallitus ei kuitenkaan ole osoittanut ohjelmalle riittäviä määrärahoja budjetissa.

– Hallituksen ohjelmassa luvataan, että turvakoteja perustetaan lisää, jotta Suomi täyttäisi YK:n Suomelle asettamat vaatimukset. Sen sijaan turvakoteja on vähennetty tämän hallituskauden aikana, liitto muistuttaa.

ILMOITUS

Hallitus on välinpitämätön

– Nykyinen hallitus on suhtautunut välinpitämättömästi kysymykseen naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja tämä maksaa meille ihmishenkiä, liiton puheenjohtaja Katju Aro sanoo.

Myös YK:n naisten oikeuksien toteutumista valvova CEDAW-komitea moittii Suomea siitä, että naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisohjelman toimeenpanolle ei ole käytännössä osoitettu resursseja. Komitean viime viikolla julkaisemissa Suomea koskevissa loppupäätelmissä huomautetaan, että turvakotien määrä on Suomessa riittämätön.

Naisasialiitto Unioni vaatii hallitusta osoittamaan riittävät määrärahat naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen toimintaohjelman täytäntöönpanoon hallitusohjelman mukaisesti.

– Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ ei kaipaa lisää puhetta, se tarvitsee rahaa. Hallituksen tulee toteuttaa omaan hallitusohjelmaansa kirjatut toimet, Aro toteaa.