Eeva Suorlahti

TANEn pääsihteeri Hannele Varsan mukaan tekniikan aloille tarvitaan naisia ja hoitoaloille miehiä.

Tytöt hakeutuvat Suomessa edelleen tyttöjen aloille ja pojat poikien aloille. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) pääsihteerin Hannele Varsan mukaan tämä on Suomessa yleisempää kuin muualla Euroopassa.

Tästä seuraa, että segregaatio, ammattien sukupuolijako, jyllää yhä myös työelämässä. Naisvaltaisten alojen töistä ei makseta yhtä paljon kuin miesvaltaisten.

– Tekniikan alat hyötyisivät siitä, että siellä olisi enemmän naisia suunnittelemassa ja miettimässä, miten saadaan esimerkiksi käyttäjäystävällisiä laitteita. Hoitoaloille tarvittaisiin lisää miehiä, Varsa toivoo.

Miehistä tulee päiväkodin johtajia

Varsan mukaan segregaatio näkyy myös organisaatioiden hierarkioissa.

– Se näkyy esimerkiksi niin, että miehistä päiväkotialalla tuppaa tulemaan päiväkodin johtajia. Usein sekä naiset että miehet ovat kannustamassa heitä siihen.

ILMOITUS

Kun mies työskentelee naisvaltaisella alalla, sitä pidetään Varsan mukaan ”tosi hyvänä asiana”. Naiset ainoina työntekijöinä tekniikan alan työpaikoilla kertovat karuja tarinoita.

– Naisia ei kuunnella. Naisen esittämät ideat saatetaan ottaa jonkun miehen nimiin. Sitten ne lähtevät etenemään, vaikka nainen olisi esittänyt idean edellisessä kokouksessa.

Purkuprojektit eivät leviä

Varsan mukaan Suomessa on ollut paljon segregaation purkuprojekteja, mutta ne tapaavat jäädä vain projekteiksi, jotka eivät leviä muualle.

Suurimmassa osassa projekteista on houkuteltu naisia miesvaltaisille aloille.

– Esimerkiksi nykyisessä Aalto-yliopistossa ja entisessä Teknisessä korkeakoulussa on ollut verkosto, joka on pyrkinyt laajentamaan ja viemään eteenpäin tätä kehitystä.

Myös kouluissa on onnistuttu purkamaan segregaatiota, kun fysiikkaa ja kemiaa on alettu opettaa ottamalla esimerkkejä ns. naismaailmasta.

– Silloin tytöt ovat kiinnostuneet paljon enemmän.

Varsa pitää onnistumisena myös sitä, että lukioissa pitkän matematiikan lukijoista 48 prosenttia on tyttöjä.

– Siihen on ilmeisesti vaikuttanut muun muassa se, että lääketieteen ja eläinlääketieteen pääsykokeissa ja opinnoissa on hyötyä pitkästä matematiikasta.

Jakautuminen alkaa jo koulutuksesta

Varsa hakee mallin toimivasta segregaation purkamisesta Yhdysvalloista.

– Siellä tämä on ymmärretty esimerkiksi autokaupoissa, joissa on lisätty naisten määrää autonmyyjinä. Naisautonostajat ostavat mieluummin naismyyjiltä.

TANE on korostanut segregaation purkamisyrityksissään kouluaikaa. Jos koulussa on paljon valinnan vapautta, se ajaa Varsan mukaan sukupuolen mukaan segregoituneisiin valintoihin.

Hänen mielestään sekä mies- että naisaloille pitäisi saada lisää vähemmistön edustajia.

– Alakin hyötyisi siitä. Yksittäinen työntekijä ei riitä vaan tarvitaan massaa, jotta ääni tulee kuulluksi.

Varsan mielestä tavoitteena pitäisi olla, että kaikilla aloilla työskentelee vähintään 40 prosenttia molempia sukupuolia.