Perussuomalaisen Suomen perusta -ajatuspajan Kunnat kuntoon -pamfletissa esitetään, että äänimäärä suhteutettaisiin veronmaksukykyyn tai omaisuuteen.

– Yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden oloissa enemmistö saattaa äänestää itselleen palveluita, joiden rahoittamisen taakka ei osu sille itselleen, väittää oikeustieteen maisteri Matias Forss osiossa Kunnallisen päätöksenteon ongelmia.

Tämän hän katsoo yhdeksi demokraattisen päätöksenteon ongelmista, jota ei Suomen kunnissa ollut ennen vuoden 1917 uutta kunnallisvaalilakia, joka takasi yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden myös kunnissa.

– Jos alueelliseen itsehallintoon halutaan omistuksellista elementtiä, voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi äänimäärän suhteuttaminen maksettuihin veroihin tai kiinteään omaisuuteen.

Kunnat kuntoon -pamfletti