Vasemmistoliiton oululainen puolueosasto Oulun VasemmistoPlus esitti lauantain vuosikokouksessaan Pohjois-Pohjanmaan Vasemmistolle Markku Eilola-Jokivirtaa ja Jari-Pekka Kanniaista ehdokkaiksi kevään 2015 eduskuntavaaleihin.

Eilola-Jokivirta, 43 on kunnossapitoasentaja, joka toimii Oulun tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajana. Hän on myös puheenjohtajana Oulun polkupyöräilijät ry:ssä sekä ammattiyhdistysaktiivi.

Kanniainen, 29 on koulutussihteerinä työskentelevä sosionomi (AMK) Aiemmin hän on työskennellyt ohjaajana ja kaupan alan työtehtävissä.

Oulun VasemmistoPlus ry:n puheenjohtajana jatkaa Olli Kohonen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Erkki Urpilainen. Varsinaiseksi hallituksen jäseniksi valittiin Anne Huotari, Jari-Pekka Kanniainen, Markku Eilola-Jokivirta, Hilkka Haaga ja Alla Räisänen sekä varajäseniksi Jaakko Alavuotunki ja Juha Haapala.