Jussi Joentausta

Rakennusalalla kaikki lähetetyt ulkomaalaiset työntekijät saavat liian pientä palkkaa, sanoo Kyösti Suokas.

SAK:laiset Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Rakennusliitto vaativat alipalkkauksen kriminalisointia.

Palvelualoilla alipalkkaus kohdistuu nuoriin työntekijöihin ja maahanmuuttajiin. PAM hoitaa käräjäoikeuksissa vuosittain satoja tapauksia, joissa palkkaa on maksettu liian vähän tai lisät ovat jääneet maksamatta.

Rakennusliiton tiedossa on kymmeniä tuhansia tapauksia, joissa palkkaa on maksettu liian vähän.

– Kaikki lähetetyt ulkomaalaiset työntekijät saavat käytännössä liian pientä palkkaa, Rakennusliiton toinen puheenjohtaja Kyösti Suokas kertoo.

Liitto vaatii alipalkkauksen kriminalisointia, koska tällä hetkellä alipalkkaa maksavalla työnantajalla ei ole mitään rangaistusuhkaa.

ILMOITUS

– Ainoa, mitä työnantaja joutuu maksamaan, on se, mitä joutuisi muutenkin maksamaan.

Suokkaan mielestä kriminalisointi olisi tehokkain ajateltavissa oleva tapa suitsia harmaata taloutta.

Liitoilla on SAK:n työehtoasiantuntijan Katarina Murron mukaan keskusjärjestön tuki.

– Jokaisen järjestäytymättömän työnantajankin pitäisi tuntea yleissitovien työehtosopimusten määräykset ja vähimmäispalkkataulukot, Murto sanoo.

Hänen mielestään työnantaja ei voi perustella alipalkkausta tahattomuudella.

– Kyse on aina laiminlyönnistä tai tahallisuudesta. Toistaiseksi työntekijän ainoa mahdollisuus on ajaa siviilikannetta tuomioistuimessa ja saada puuttuvat palkkasaatavat. Mitään muita sanktioita työnantajalle ei nykyisin tule.

Kriminalisoinnilla on kansan tuki

Alipalkkauksessa on kyse yleissitovan työehtosopimuksen määrittelemän minimitason alittavan palkan maksusta. Alipalkkaukseen voi liittyä myös sosiaaliturva- ja eläkemaksujen maksamatta jättäminen. Ne ovat osa työntekijälle kertyvää sosiaali- ja eläketurvaa.

TNS Gallupin tammikuun lopussa julkistettu selvitys osoittaa, että kriminalisoinnilla on kansalaisten vankka tuki. Useampi kuin neljä viidestä aikuisesta on täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että tilanteet, joissa maksetaan työntekijälle alan työehtosopimuksen määräykset alittavaa palkkaa, tulisi kriminalisoida ja maksaja tuomita rikoksesta.

Valtiovarainministeri ja Sdp:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen ehdotti viime heinäkuussa MTV3 Uutisten nettikolumnissaan, että palkan maksaminen tietoisesti liian pienenä kiellettäisiin sakkorangaistuksen uhalla.

PAM haluaisi palkkarikoksesta lain, jota rikkova työnantaja tulee voida tuomita joko sakkoon tai vankeuteen. Sakkorangaistus tulisi liiton mielestä toteuttaa yhteisösakkona.