Vantaan jätteenpolttolaitoksen työmaalla Sähköliiton työmaatarkastuksen yhteydessä paljastunut harvinaisen törkeä harmaan talouden tapaus.

Kiinteistösähkön urakointi on pilkottu aliurakoihin tai työtä teetetään vuokratyöntekijöillä. Sähköliiton toimitsijat kävivät työmaalla 11.11.2013. Työmaakierros paljasti, että yksikään sähköistystä tekevä aliurakoitsija ei maksanut työntekijöille edes työehtosopimuksen mukaista vähimmäispalkkaa.

Jokaiselle aliurakoitsijalle lähetettiin selvityspyyntö, mutta tähän mennessä yksikään ei ole pyydettyjä selvityksiä toimittanut. Sähköliitto on pyytänyt selvitystä myös pääurakoitsijalta Are Oy:ltä ja tilaajalta Vantaan Energia Oy:ltä.

Sähköliitto on selvittänyt, että työmaalla työskentelee muun muassa virolaisomistuksessa oleva vuokratyöyritys, jonka toimintaa Suomessa pyöritetään postilaatikon kautta.

– Tällaiset kulissiyritykset vievät elinkeinon rehellisiltä yrittäjiltä, eivätkä auta Suomen taloutta tippaakaan. Projektinhoitourakointi on lisääntymässä sähköistysalalla, ja usein ongelmat liittyvät tähän toimintamalliin. Yritykset eivät kanna yhteiskuntavastuutaan vaan pyörittävät toimintaansa laista ja työehtosopimuksista piittaamatta, sanoo Sähköliiton puheenjohtaja Martti Alakoski.

Sähköliiton hallitus vaatii työnantajia ja työnantajajärjestöjä tarttumaan harmaan talouden ongelmiin tosissaan. Hallitus kehottaa liiton sopimuskumppania STTA:ta ( Sähkötekniset työnantajat STTA ry) etsimään konkreettisia työkaluja harmaan talouden torjumiseksi ja valvomaan oikeasti jäsenyritystensä toimintaa.