Yökeskus Kalkkersin talvitungos Helsingissä on jälleen alkanut. Paikka on mitoitettu 25 kävijälle kerralla, mutta yöpyjiä on ollut nyt 30. Joukossa on suomalaisten lisäksi muun muassa romanialaisia, virolaisia, belgialaisia sekä muita EU-kansalaisia.

Kalkkers toimii matalan kynnyksen periaatteella eli kaikki suojaa vailla olevat otetaan sisään sitä mukaa kuin tilaa on. Kalkkersia ylläpitävän Vailla vakinaista asuntoa ry:n (Vva) resurssit ovat kuitenkin rajalliset.

Kalkkers ei tarjoa varsinaista majoitusta vaan lämpimän yöpaikan. Liikkuvan väestönosan päiväkeskus Hirundo toivoi vastikään, että Vva joustaa yökeskuksensa kävijämäärissä. Hirundossa joudutaan miettimään joka päivä, mihin kävijät pääsevät yöksi.

Pakkasten tultua Kalkkersissa heijastuu EU:ssa ratkaisua vailla oleva kysymys EU-kodittomien asemasta. Valtio ja kunnat katsovat, että tulijat ovat turisteja, jotka vastaavat itsestään, joten hätämajoitusta ei ole pakko järjestää.

Vapaan liikkuvuuden periaatteen mukaan tämä lieneekin juridisesti oikein. EU:n lainsäädännön mukaan EU-kansalaisille voidaan Vva:n mukaan järjestää sosiaalipalveluja, mikäli se ei aiheuta kohtuuttomia kustannuksia. Viimesijaisen hätämajoitussuojan järjestämiselle ei olisi estettä suurimmissa kasvukeskuksissa.

Vva ry katsoo, että Ihmisen jättäminen ulos pakkasella on yleisten ihmisoikeuksien vastainen valinta. Kenen on juridinen ja moraalinen vastuu, jos ihminen paleltuu kadulle?