Patria

Jarmo Pykälä tarkastelee asekauppaa käsittelevässä kirjassaan asetuotannon ja -viennin koko ketjua. Lennokkitekniikan ohella kranaatinheitinjärjestelmät edustavat suomalaista huippuosaamista.

SaferGlobe Finland -tutkimusverkoston toiminnanjohtaja Jarmo Pykälä on julkaissut kirjan Suomalainen asekauppa – Rahan, vallan ja sodan ytimessä. Maisteri Pykälä sanoo pyrkineensä tekemään tavalliselle kansalaiselle sopivan yleistajuisen informatiivisen kirjan asekaupasta.

– Halusin avata koko asetuotanto- ja vientiketjua ja katsoa, miltä se näyttää alusta loppuun. Sen takia olen kirjoittanut myös sijoittamisesta ja omistamisesta. Jonkin verran myös logistiikasta ja loppukäyttäjäongelmasta.

Pykälän mukaan esimerkiksi kranaatinheitinjärjestelmät ja sotilaskäyttöön sovellettujen miehittämättömien lennokkien tekniikka edustavat Suomesta vietävien aseiden huippua.

Pykälän kirja on ensimmäinen kattava suomalaista asekauppaa käsittelevä opus sitten vuoden 1984, jolloin Suomen Rauhanliitto julkaisi yliopistotukijoiden kirjoittaman teoksen Suomen asevienti. Pykälän kirjan julkaisee Rauhanpuolustajat ja Like-kustantamo Pystykorvakirja-sarjassaan. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta on tukenut julkaisua.

Suomi on maailman 20. suurin aseviejä

ILMOITUS

Pykälä asettaa suomalaisen aseviennin globaaleihin puitteisiin sanomalla, että rahassa mitaten suomalainen asevienti on pientä maailmalla. Suomi on 20. suurin aseviejä maailmassa.

Pykälä luettelee, että 90 prosenttia maailman asekaupasta on kymmenen suurimman aseiden viejän hallussa. Vain viisi suurinta viejää vastaa 80 prosentista kokonaisaseviennistä. Suurin aseiden viejä on tietysti niiden suurin tuottaja, Yhdysvallat.

Suomalaisia aseviejiä on Pykälän mukaan myös likaisessa asekaupassa. Hän sanoo kuitenkin, että nämä suomalaiset ovat pieniä asekauppiaita, eivät suuria aseiden toimittajia.

Likaiseksi asekaupaksi Pykälä luokittelee sellaisen, jossa ei välitetä siitä, minkälaisiin käsiin aseet joutuvat.

– Asevientilainsäädännön rikkojat ovat rikollisia.

EU sallii puolustuspoliittiset kriteerit aseviennille

Suomessa noudatetaan Euroopan unionin asevientisuosituksia, joissa kielletään vienti kriisialueille ja ihmisoikeuksien loukkaajille. Pykälä pitää kuitenkin merkittävänä, että päättäessään aseviennistä EU-maat saavat ottaa huomioon asetuotantonsa puolustuspoliittiset tarpeet.

– Käytännössä se tarkoittaa muun muassa asetuotannon ylläpitämisen edellytysten luomista viennillä.

Tutkimuksiensa perusteella Pykälä ei osaa arvioida, vahingoittaisiko suomalaisen aseviennin lopettaminen Suomen maanpuolustusta.

Aseviennin suuriin määriin tuijottaminen ei Pykälän mukaan kerro nykytekniikan aikana aina koko totuutta asekaupan vaikutuksista tai merkityksestä.

– Joissakin tietyissä tuoteryhmissä Suomi saattaa olla merkittävä. Pienikin saattaa olla merkittävää.

Suomen aseviennistä enemmän Viikkolehdessä perjantaina 24. tammikuuta.