UP/Tiina Tenkanen

Viikon kysymys

Suomi on vastaanottanut Euroopan unionin ruoka-apua vuodesta 1996. Vuonna 2012 EU budjetoi elintarvikeapuun 500 miljoonaa euroa, josta Suomen saama osuus oli 1,1 prosenttia eli 5,5 miljoonaa euroa.

Miksi EU:n ruoka-apu keskeytyy, ylitarkastaja Riikka-Maria Turkia työ- ja elinkeinoministeriöstä?

– EU perustaa uuden rahaston vähävaraisimmille. Ruoka-apu järjestetään hallinnollisesti uudelleen. Nykyinen ruoka-apuohjelma päättyy vuoden lopussa.

Miten ruoka-apua on tähän mennessä saatu?

– Lähtökohtana on ollut maatalouden ylijäämien järkevä käyttö. Ylijäämävarastoista on ostettu tuotteita, jotka on jaettu vähävaraisille.

ILMOITUS

– Nyt ylijäämää ei juurikaan kerry, ja varastojen ennustettavuus on huono. Vasta satokauden lopussa tiedetään, paljonko jaettavaksi jää.

– Suomessa ruoka-apuavustusta on jaettu kaksi kertaa vuodessa.

Miksi käytäntöä pitää muuttaa?

– EU:n tuomioistuin ratkaisi, että elintarvikkeiden hankintaa avoimilta markkinoilta ei voida maatalouspolitiikan piirissä tehdä. Siksi vanha ohjelma loppuu ja perustetaan uusi rahasto.

– Jäsenmaat laativat toimenpideohjelman, johon EU:n rahoitus ja jäsenmaiden kansallinen osuus sidotaan seitsemäksi vuodeksi.

Mitä ruoka-apu maksaa?

– EU on maksanut tähän asti kaiken ruoka-avun. Jatkossa jäsenmaat maksavat 15 prosenttia ja EU 85 prosenttia avun kokonaissummasta. Suomella on käytettävissään yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa.

Vastaanottavatko kaikki EU-maat ruoka-apua?

– Euroopan parlamentti haluaa, että apu menee kaikkiin maihin. Muiden muassa Ruotsi ja Tanska ovat vastustaneet uutta rahastoa. Niiden mielestä maiden on järjestettävä asiansa niin, ettei kansalaisten tarvitse vastaanottaa ruoka-apua.

– EU:lla ei ole kuitenkaan mahdollisuutta puuttua maiden sosiaalipolitiikkaan.

Milloin avustukset saadaan jälleen jakoon?

– Ensin Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät uuden asetuksen. Sitten sovitamme kansallisen lainsäädännön asetukseen. Kun komissio on hyväksynyt meidän ohjelmamme, todennäköisesti ollaankin jo syksyssä.

– Tuotteiden kilpailuttaminen vie aikaa, joten mahdollisesti avustuspaketit saadaan jakoon vuoden 2014 lopulla.

– Lähes kaikki pitää miettiä uudestaan, hallintomallista ja sähköisestä hallintajärjestelmästä lähtien.

Mitä tilalle siksi aikaa?

– Korvaavaa välinettä ei ole. Tällä hetkellä kaikilla paikkakunnilla ei ole kauppojen ja järjestöjen yhteistoimintaa.

– Evira on keväällä 2013 antanut ruoka-avusta ohjeet, joiden mukaan elintarvikkeita voi hyödyntää entistä laajemmin.

– Suomessa ruoka-apu on vapaaehtoissektorin toimintaa.