Ilmoittautuminen varjovalmennukseen alkaa tammikuussa.

Ensi vuonna alkavat varjovalmennuskurssit haastavat kaupalliset valmennuskurssit korkeakouluihin.

Sitoutumaton vasemmisto, Etelä-Suomen Vasemmistonuoret ja Helsingin Yhteiskunnallinen Opisto yhteistyössä KSL Opintokeskuksen kanssa tarjoavat ilmaista valmennusta yliopistoon pyrkiville. Kursseilla keskitytään aloihin, joille on lähes mahdotonta päästä sisään ilman jopa tuhansia euroja maksavaa valmennuskurssia.

Kaupallisten valmennuskurssien takia tietyille aloille pääsee vain varakkaita opiskelijoita.

Vapaaehtoiset kurssittavat

Järjestöt haluavat puuttua koulutukselliseen eriarvoisuuteen tarjoamalla valmennusta niille, joilla ei ole varaa maksullisiin valmennuskursseihin. Kursseja järjestää joukko Helsingin yliopiston opiskelijoita vapaaehtoispohjalta.

Kursseja järjestetään ainakin oikeustieteelliseen, lääketieteelliseen, psykologiaan, taloustieteeseen, viestintään ja sosiologiaan. Näistä etenkin kaksi ensimmäistä alaa ovat tunnettuja sisäänpääsyn epätasa-arvoisuudesta.

ILMOITUS

Järjestäjät lupaavat hakijoille ohjattuja vertaisryhmiä sekä tarjoavat mahdollisuuden tavata eri alojen opiskelijoita ja saada tietoa käytännön opiskelusta yliopistossa.

Lisäksi ne tuottavat kaikille hakijoille avointa materiaalia verkkoympäristöön ja pyrkivät verkon kautta luomaan toimintaa muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla.

Ilmoittautuminen kursseille alkaa 7.1. Tiedot ilmoittautumisesta ja kursseista täydentyvät myöhemmin varjovalmennuksen nettisivuilla.