Vasemmistofoorumin tuoreessa selvityksessä tutkitaan hallituksen rakennepaketin kuntia koskevien osuuksien vaikutuksia tuloeroihin.

Kauppatieteiden maisteri Patrizio Lainàn kirjoittamassa selvityksessä tarkastellaan rakennepaketin tulonjaollisia vaikutuksia neljässä eri skenaariossa gini-kertoimen avulla ja vertaamalla suurituloisimman desiilin tulojen suhdetta pienituloisimman desiilin tuloihin. Skenaarioissa tehdään eri oletuksia kuntien reagoinnista rakennepakettiin.

Selvityksen mukaan tuloerot kasvavat kaikissa muissa skenaarioissa paitsi siinä, jossa valtiontuen leikkaaminen ja budjetin tasapainottaminen katetaan kokonaan kunnallisveron korotuksilla. Jos kunnat vähentävät omia palvelujaan edes osittain, tuloerot kasvavat.

Lainàn mukaan vuoden 2013 kehysriihessä päätettyjen ”veromuutosten tuloeroja tasaava vaikutus jää luultavasti melko merkityksettömäksi suhteessa kuntien valtionosuuksien leikkaamisen ja velvoitteiden vähentämisen tuloeroja kasvattavaan vaikutukseen”

Ostetut palvelut lisäävät tuloeroja

Selvityksessä on käytetty aineistona Tilastokeskuksen tilastoja eri tuloluokkien tulotasosta ja keskimääräisistä kunnallisveroprosenteista. Laskuissa lähdetään siitä, että kunnallisten palveluiden leikkaukset pakottavat hankkimaan vastaavat palvelut markkinoilta, vaikka näin syntyvät kulutustarpeet eivät näykään kaikissa tulonjakotilastoissa.

ILMOITUS

– Pienikin leikkaus palveluista kasvattaa tosiasiallisia tuloeroja, jos kotitaloudet joutuvat hankkimaan korvaavat palvelut markkinoilta, Lainà toteaa.

Hänen mukaansa palveluiden leikkaamiseen saatetaan helposti päätyä, sillä kunnan tuottamien palveluiden korvaaminen markkinoilta ostetuilla palveluilla ei näy virallisissa tulonjakotilastoissa.

Selvityksen mukaan tuloeroja on mahdollista kaventaa samalla kun kuntien valtionosuuksia leikataan vain, jos kuntien lakisääteisiä velvoitteita ei karsita. Tällöin kuntien oliis lähes pakko kattaa valtionosuuksien leikkaukset ja budjetin tasapainottaminen nostamalla kunnallisveroa.

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!