Vasemmistoliiton kannattajista 63 prosenttia pitää hallituksen EU-politiikkaa onnistuneena.

32 prosenttia äänestäjistä olisi valmis äänestämään keskustan ehdokasta, kun sai nimetä useamman mieluisan puolueen. Kokoomusta voisi äänestää 31 prosenttia, SDP:tä 26, perussuomalaisia 21, vihreitä 20 prosenttia ja vasemmistoliittoa 17 prosenttia. Näin kertoi Helsingin Sanomat keskiviikkona viiden puolueen yhdessä teettämän barometrin tietojen perusteella.

Kokoomuksen, SDP:n, perussuomalaisten, keskustan ja vasemmistoliiton tilaaman puoluebarometrin puoluekohtaiset tiedot ovat vasemmistoliiton puoluehallituksen käsittelyssä.

Kun kysyttiin, kuinka houkuttelevaa olisi äänestää vasemmistoliittoa, 18 prosenttia vastanneista piti sitä houkuttelevana. Luku on noussut prosenttiyksikön verran keväästä 2010.

Puolet tyytyväisiä, puolet ei

Yllättävä luku löytyy kysymyksessä, jossa pyydettiin arvioimaan hallituksen onnistumista EU-politiikassa. Vasemmistoliiton kannattajista 63 prosenttia piti sitä hyvin onnistuneena tai melko hyvin onnistuneena ja 38 prosenttia huonosti tai melko huonosti onnistuneena.

Ylipäätään hallituksen arvioi onnistuneen hyvin tai melko hyvin 49 prosenttia vasemmistoliiton kannattajista ja 49 prosenttia huonosti tai melko huonosti, vaikka kansantalouden tilan parantamisessa hallituksen kykyihin luotti vain 34 prosenttia.

TNS Gallup haastatteli puoluebarometriin 25.–31. lokakuuta 1 042:ta henkilöä. Kyselyn virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä.