Opetusministeri Krista Kiuru (sd.) on huolissaan koululaisten oppimistaitojen heikentymisestä.

– Oppilaiden osaamistason lasku on pysäytettävä, hän totesi torstaina, jolloin julkistettiin tutkimus, jossa verrattiin vuosien 2012 ja 2001 peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten taitoja oppia.

Kiuru toteaa tiedotteessaan, että niin kansalliset kuin kansainväliset oppimistuloksia mittaavat tutkimukset ovat osoittaneet, että suomalaisoppilaiden osaamistaso on laskussa kaikkein tärkeimmissä oppimistaidoissa suunta on ollut 2000-luvun alkupuolen jälkeen laskeva.

Keskeisiksi oppimistaidoiksi lasketaan luetun ymmärtäminen, matematiikka ja päättelykyky.

Erityisesti lukutaidossa ja matematiikassa suunta on ollut 2000-luvun alkupuolen jälkeen laskeva.

ILMOITUS

Erot selittyvät vanhempien koulutuksella

Ministeriä huolestuttaa erityisesti oppilaiden väliset osaamisen erot, jotka Ne selittyvät pitkälti vanhempien koulutustaustalla.

– Lisäksi havaintojen mukaan käynnissä on kulttuurinen muutos, jossa koulun merkitys nuorten elämässä vaikuttaa yleisesti heikentyneen, hän arvioi kehityksen taustoja.

– Suomessa on kasvava määrä lapsia ja nuoria, joiden osaamistason kehittäminen on haaste koulutusjärjestelmälle. Näin on, vaikka opetuksessa kyetäänkin tunnistamaan oppilaiden yksilöllisiä tarpeita.

Pedagogiikan kehityttävä

Kiuru toteaa, että tuttujen opetusrutiinien aika on ohi.

– Tulevaisuuden oppiminen vaatii myös tulevaisuuden pedagogiikkaa. Koulujen on pysyttävä mukana yhteiskunnan kehityksessä jotta koulutyön motivoivuus ja merkityksellisyys säilyy, hän muistuttaa.

– Samalla on huomattava, että yhteiskunnan yleisempi, liian pitkään jatkunut eriytymiskehitys näkyy perheissä ja säteilee myös kouluihin. Kyseessä ei siis ole vain koulujen toimintaan palautettava ongelma, vaan laajempi yhteiskunnallinen kysymys. Tämän osoittaa osaamistulosten selkeä yhteys kotitaustaan.

Otettava vakavasti

Ministeri Kiurun mukaan nyt saadut tutkimustulokset otetaan vakavasti, kun vahvistetaan työtä tasa-arvon ja oppilaiden taustan vaikutuksen vähentämiseksi. Kiurun mukaan hallitus on jo ryhtynyt toimiin. Hän toteaa, että nyt on arvioitava kriittisesti ovatko nämä toimet riittäviä.

– Vanhempien tulee pystyä luottamaan, että jokaisessa koulussa lapsella on yhtäläinen mahdollisuus oppimiseen ja itsensä kehittämiseen ja vastaavasti koululla pitää olla eväät vastata kohtaamiinsa haasteisiin, Kiuru toteaa.

Tällä hallituskaudella on suunnattu resursseja koulutuksellisen tasa-arvoa edistämiseen. Lisäksi opetusryhmien pienentämiseen tarkoitetut määrärahaton kaksinkertaistettu.